Pożegnanie

Pożegnanie kolegi Leonarda Naworyty4 kwietnia 2021 roku odszedł na wieczną wędrówkę Leonard Naworyta z Wągrowca, długoletni członek Polskiego Towarzystwa Turystyczno–Krajoznawczego. Instruktor krajoznawstwa, przodownik turystyki pieszej nr leg. 2884, przodownik imprez na orientację nr leg. 222.

Działał w Oddziale PTTK im. Waldemara Balcerowicza w Wągrowcu. Znakował szlaki piesze, wędrował po górach i na nizinach. Prowadził trasy piesze na imprezach oddziałowych oraz na ogólnopolskich rajdach i zlotach turystów "Jesień na Pałukach". W 1983 r. był autorem opracowania graficznego Pałuckiej Odznaki Turystycznej.
Przede wszystkim był współorganizatorem i propagatorem imprez na orientację na Pałukach, współpracował przez wiele lat z Kołem Terenowym PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Janowcu Wlkp. Oddziału Pałuckiego PTTK w Żninie przy organizacji cyklu imprez INO: "Azyma", "Zimak", "Wiośniak", "Pałuki INO".

Z wykształcenie był geodetą, więc perfekcyjnie opracowywał mapy do INO, szczególnie dla uczestników pięciu ogólnopolskich zimowych marszów na orientację "Azyma" (1985–90), a także kajakowych ino m.in. "O puchar Borów Tucholskich" (1988 i 89), "O błękitną wstęgę jezior: Durowskiego, Chomiąskiego i Oćwieckiego".

Posiadał ciekawy zbiór znaczków i map turystycznych. Był zdobywcą odznak turystyki kwalifikowanej PTTK: OTP, GOT, OiNO.

Wyróżniony Złotą Honorową Odznaką PTTK, Medalem 50-lecia Komisji Imprez na Orientację Zarządu Głównego PTTK i Odznaką 50–lecia w PTTK.

Czeœć Jego pamięci!
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.