Pożegnanie


                Komunikat o Śmierci Kolegi Ryszarda Peasa

 
Z głębokim smutkiem przyjmujemy wiadomość o śmierci 21 maja 2009 r. kol. Ryszarda Peasa ps. Pegaz ze Skarżyska - Kamiennej. Odszedł w 90 roku życia. Dla wielu z nas był serdecznym kolegą i przyjacielem, zawsze pełen życzliwości i dobroci. Od niepamiętnych czasów wierny PTTK, honorowy przodownik turystyki pieszej, działacz okręgowych i wojewódzkich komisji turystyki pieszej i górskiej, znakarz szlaków turystycznych, niestrudzony organizator wielu wypraw i rajdów. Swoją osobą wypełniał wszystkie uroczystości kombatanckie od Anielina do Wykusu, od Sulisławic do Antoniowa, od Piotrowego Pola do Cisowa, był wszędzie, by dawać świadectwo i z godnością nieść sztandar AK. Był również wśród harcerskiej braci.
Dziś żegnamy Go ze świadomością, że to jeden z ostatnich, co w tak pięknym stylu w Świętokrzyskie Góry wodził.
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.