Z żalem zawiadamiamy, że zmarł
Kolega

Stefan Wróblewski

Przodownik Turystyki Pieszej nr 5147
Honorowy Przodownik Turystyki Pieszej 544H

Urodził się 2 września 1925 r. w Skokach k/ Wągrowca. Gimnazjum i Liceum ukończył w Wągrowcu. W 1950r. uzyskał I Stopień Studiów w Szkole Inżynierskiej w Poznaniu, a następnie w 1964r. II Stopień Studiów, zdobywając tytuł mgr. inż. elektryka na Politechnice Poznańskiej.
Swoją działalność zawodową rozpoczął w 1950r. i był wierny jednemu zakładowi pracy CBKPTK (Centralne Biuro Konstrukcyjne Przemysłu Taboru Kolejowego), który w 1976r. został przemianowany na Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pojazdów Szynowych w Poznaniu. Do jego osiągnięć zaliczyć należy rozwiązanie techniczne lokomotywy elektrycznej ET-22, która jest eksploatowana do dnia dzisiejszego. Za swoją pracę został odznaczony między innymi Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Od 1969r. był członkiem SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich).
Równolegle z pracą zawodową całe życie prowadził intensywną działalność na niwie turystycznej w ramach PTTK, zdobywając kolejne tytuły i odznaczenia, których zwieńczeniem była Odznaka Honorowa "Za Zasługi Dla Turystyki".
Zmarł 1 czerwca 2016r. w Poznaniu.
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.