Z głębokim smutkiem informujemy że w dniu 1 stycznia 2017 roku
odszedł na wieczną wędrówkę
Kolega
Władysław Gwardys

Honorowy Obywatel miasta Warki

Członek Honorowy
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

Honorowy Przewodniczący
Komisji Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK

Honorowy Przodownik Turystyki Pieszej nr 226Władysław Gwardys od 1957 r. był aktywnym działaczem PTTK. Działał w strukturach organizacyjnych naszego Towarzystwa na wielu płaszczyznach.

Od 1958 r. pełnił szereg funkcji macierzystym Oddziale PTTK im. Wiktora Krawczyka w Warce. Był członkiem zarządu, sekretarzem i wiceprezesem i przez szereg lat prezesem. Był inicjatorem i organizatorem wielu przedsięwzięć o zasięgu ogólnopolskim takich jak Ogólnopolskie Indywidualne Rajdy Piesze związane tematycznie z rocznicami Powstania Listopadowego 1830-1831, Powstania Styczniowego 1863-1864, Walk Legionowych 1914-1918 oraz Września 1939. Inicjował i wspierał działania których efektem było powstawanie pomników i tablic pamiątkowych poświęconych postaciom zapisanych na kartach historii narodowej.
Z równą aktywnością działał strukturach Okręgu Mazowieckiego PTTK. W latach 1965-1975 przewodził Komisji Turystyki Pieszej. W latach 1970 -1975 pełnił funkcję wice prezesa Zarządu Okręgu Mazowieckiego PTTK. W latach 1976-1983 był członkiem Zarządu Wojewódzkiego PTTK prezydium Z.W. PTTK w Radomiu. W latach 90-tych pełnił również funkcję wiceprzewodniczącego Rady Związku Oddziałów PTTK województwa radomskiego.
Działając na szczeblu centralnym zajmował się głównie popularyzacją turystyki pieszej. W latach 1966 -1977 członek prezydium a następnie wiceprzewodniczący Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK.
Współorganizator i inicjator działań zmierzających do nasycenia imprez turystyki pieszej tematyką krajoznawczą i wiedzą historyczną. Niezależnie od działań na rzecz turystyki kwalifikowanej był również w latach 1981-1985 Członkiem Zarządu Głównego PTTK, w latach 1975–1981 był Członkiem Komitetu Koordynacyjnego Imprez Turystycznych oraz Sztabu Głównego Służby Kultury Szlaku ZG PTTK. Jednak praca w Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK i popularyzacja pieszego wędrowania połączonego z krajoznawstwem dawała mu szczególną satysfakcję.
Władysław Gwardys miał olbrzymi wkład w kształtowaniu współczesnego modelu turystyki pieszej, zaowocowało to nadaniem mu przez Krajową Naradę Aktywu Pieszego godnością Honorowego Przewodniczącego Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK. Dzięki cechom swej osobowości Władysław cieszył się powszechnym szacunkiem miał wielu szczerych przyjaciół rozsianych na terenie kraju. Z Komisją Turystyki Pieszej pozostał związany do końca. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i wieloma innymi odznaczeniami wśród których szczególnie cenił komandorię Orderu MISSIO RECONCILIATIONIS.
Odznaczony najwyższymi wyróżnieniami i odznaczeniami PTTK. W 1997 r. XIV Walny Zjazd PTTK w Lublinie nadal mu godność Członka Honorowego PTTK.

                      Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK i grono przyjaciół

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 4 stycznia 2017 r. o godz.13.45 w kościele pw. Św. Mikołaja Biskupa w Warce.
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.