PożegnanieW dniu 4 maja 2016 zmarł Kolega
ZBIGNIEW ZIELIŃSKI
HONOROWY CZŁONEK PTTK
Honorowy Przodownik Turystyki Pieszej Nr 198/H
Przodownik Turystyki Pieszej Nr 258
Honorowy Przodownik GOT
Wieloletni Członek Prezydium Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK
Przewodniczący Podkomisji Znakarskiej K T P ZG PTTK
Wieloletni Działacz Oddziału Stołecznego PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Warszawie. Jeden z założycieli Kola terenowego PTTK "Środmieście".
Członek Oddziałowej Komisji Turystyki Górskiej.
Członek Komisji Egzaminacyjnej dla Przodowników Turystyki Górskiej.
Aktywny działacz Terenowego Referatu Weryfikacji GOT.

Przez ponad 60 lat był działaczem PTTK szczerze zaangażowanym w krzewienie idei naszego Towarzystwa. Zawsze pogodny, niezawodny w działaniu i serdeczny.

Będzie nam Go brakowało
Koledzy i Przyjaciele z PTTK
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarz±du Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.