Pożegnanie
Z głębokim żalem żegnamy
ś. p.
Annę Wandę Andrusikiewicz
Członka Honorowego PTTK


wybitną działaczkę Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, członkinię konspiracyjnego harcerstwa, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Wieloletnią członkinię prezydium Zarządu Oddziału Warmińsko-Mazurskiego PTTK w Olsztynie, Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Olsztynie, Zarządu Głównego PTTK, okręgowych komisji turystyki pieszej w Krakowie i Olsztynie, Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK. Osobę niezwykle zasłużoną dla polskiego krajoznawstwa i turystyki pieszej.
Żegnamy znakomitą popularyzatorkę wiedzy o regionie, autorkę licznych publikacji i audycji radiowych, wielokrotną laureatkę konkursów krasomówczych, wykładowcę na kursach przodowników turystyki pieszej, instruktorów krajoznawstwa, przewodników i pilotów wycieczek.
Odeszła niestrudzona współorganizatorka imprez turystyki pieszej regionalnych i ogólnopolskich, zasłużony Instruktor Krajoznawstwa, Honorowy Przodownik Turystyki Pieszej PTTK, Przewodnik PTTK.
Trudno nam pogodzić się z myślą, że nie będzie Jej już z nami w realizacji wspólnie kreślonych planów.


Cześć Jej pamięci!
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.