Żalem zawiadamiamy, że w dniu 9 kwietnia 2015 roku
zmarła w wieku 91 lat
Koleżanka WANDA BEM
Należała do grona pionierów i propagatorów zorganizowanego pieszego – krajoznawczego wędrowania w Polskim Towarzystwie Turystyczno- Krajoznawczym.Należała do grona twórców i wieloletnich oddanych działaczy Komisji Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK.
W latach 1952-1960 sekretarz Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK.
W latach 1960-1968 wice przewodnicząca Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK. Honorowy Przodownik Turystyki Pieszej nr 159 H.
Przodownik Turystyki Pieszej nr 220.
Przez wiele lat współpracowała z Komisją Turystyki Pieszej udostępniając i przekazując materiały dokumentalne związane z historią turystyki pieszej w PTTK.

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.