JERZY BEUTH (1922 - 2015)


Wspomnienie

W dniu 15 marca 2015 roku odszedł na wieczną wędrówkę JERZY BEUTH - HONOROWY CZŁONEK PTTK. Urodzony 11 stycznia 1922 r. w Warszawie. Radca prawny, działacz społeczny, krajoznawca. Członek Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego od 1952 r. W czasie 63 letniej społecznej działalności osiągnął wybitne zasługi w organizacji i rozwoju turystyki, a także w aktywnej popularyzacji krajoznawstwa. Pełnił równocześnie szereg funkcji społecznych we władzach wojewódzkich PTTK, Oddziale Stołecznym PTTK im. Aleksandra Janowskiego i w Kołach Terenowych PTTK - "Staromiejskim" i "Śródmiejskim". Członek Zarządu i jego wiceprezes (w latach 1971-1976), w latach 1992-2004 współorganizator wielu wycieczek w Kole Terenowym Warszawa - "Śródmieście" Oddziału Stołecznego PTTK im. A. u i Janowskiego w Warszawie. Entuzjasta i propagator pieszego wędrowania. Przodownik Turystyki Pieszej (nr 548/I na całą Polskę) Honorowy Przodownik Turystyki Pieszej (131/H) i Górskiej. Autor nowej koncepcji organizowania wycieczek krajoznawczych oraz imprez górskich w kołach terenowych PTTK, przeznaczonych szczególnie dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza Zorganizował i poprowadził około 1.100 wycieczek pieszych, w których wzięło udział 55.000 osób, przy powszechnym wsparciu środków masowego przekazu m.in. Polskiego Radia, i prasy warszawskiej. Za wybitne zasługi dla Warszawy i całego Mazowsza został uhonorowany Złotą Honorową Odznaką "Zasłużony dla Warszawy". Nauczyciel i wychowawca rzesz młodych społecznych przodowników turystyki pieszej. Swą ogromną wiedzą i zdolnościami organizatorsko-szkoleniowymi zaskarbił sobie ich szczere uznanie i szacunek. Autor i redaktor "Kalendarzyka"- miesięcznika wydawanego od ponad 36 lat z planowanymi trasami imprez oraz informacjami z życia Koła Terenowego PTTK "Śródmieście". Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką "Zasłużony Działacz Turystyki", Medalem 100-lecia PTT-PTTK, Złotą Honorową Odznaką PTTK, Odznaką 50 lat w PTTK, Odznaką Honorową "Za Zasługi dla Turystyki", Odznaką Honorową Oddziału Stołecznego PTTK i wieloma innymi. Odszedł wielki autorytet warszawskiego środowiska piechurów.Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.