Pożegnanie                Z żalem i smutkiem żegnamy Kolegę
śp. TADEUSZA BLEJARSKIEGO
 
Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Honorowego Przodownika Turystyki Pieszej Nr 121 H ,Przodownika Turystyki Pieszej Nr 256/II, Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej

Przez cały okres swej działalności związany był z Oddziałem Stołecznym PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Warszawie przez wiele lat pełnił tam funkcje wiceprezesa i skarbnika Zarządu Oddziału, członka Komisji Turystyki Górskiej. Szczególne więzy łączyły Go z Kołem Terenowym PTTK "Śródmieście". Był czynnym działaczem miłośnikiem i popularyzatorem turystyki górskiej i pieszej nizinnej. Był organizatorem i kierownikiem wielu wypraw turystycznych w góry Kaukazu, do Indii, Nepalu, Tybetu, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, Indonezji, Australii, Chin i RPA.

W latach II wojny światowej był żołnierzem Armii Krajowej związanym ze środowiskiem Powstańczych Oddziałów Specjalnych A.K. "Jerzyki" w Powstaniu Warszawskim 1944 roku walczył na Mokotowie w szeregach pułku A.K. "Baszta". Za męstwo na polu walki odznaczony Krzyżem Walecznych.

Po ponad 60 latach działalności dla dobra Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego odszedł na wieczną wędrówkę.
Pozostanie w naszej pamięci

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.