Pożegnanie
Odszedł na wieczną wędrówkę

Waldemar POL


Waldemar Pol był jednym z przewodników po Kaliszu o najdłuższym stażu przewodnickim, który do samego końca aktywnie uczestniczył w turystycznym życiu nie tylko Kalisza i regionu, ale także Polski. W 1957 roku przyjęty w poczet członków Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego przez kolejne dziesięciolecia przybliżał turystom piękno polskiej ziemi.

Kaliszanin, asnykowiec, nauczyciel, krajoznawca, przewodnik turystyczny. Przez prawie 30 lat był opiekunem Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego PTTK w Szkołach Podstawowych nr 4 i 13. W latach 1968-2008 działał w Zarządzie miejscowego PTTK, gdzie pełnił funkcje od członka do prezesa Kaliskiego Oddziału PTTK.

W latach 2001-2005 był przewodniczącym Oddziałowej Komisji Turystyki Pieszej i członkiem Komisji Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK. Kierował także Kołem Przewodników Turystycznych im. Adama Chodyńskiego w Kaliszu.

Podczas turystycznego życia uzyskał uprawnienia przodownika turystyki pieszej, przewodnika i pilota turystycznego, instruktora krajoznawstwa Polski, instruktora przewodnictwa, które były odzwierciedleniem jego pasji.


Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.