Pożegnanie
Z przykrością informujemy, że zmarł nasz Kolega
Ryszard Gerszewski z Kościerzyny
Przodownik Turystyki Pieszej PTTK nr 9459


Ryszard Gerszewski był członkiem PTTK od stycznia 1993 roku. W styczniu 2004 roku założył Towarzystwo Kaszubskie "Centrum", które działało do listopada 2021 roku. Był jego pierwszym i jedynym prezesem. Towarzystwo miało status organizacji pozarządowej, co dawało nam możliwość uzyskiwania różnego typu dofinansowań na działalność popularyzującą zdrowy tryb życia oraz na organizację wielu imprez skierowanych do mieszkańców Kościerzyny oraz naszych sympatyków. W ramach Towarzystwa prężnie działały założone przez niego kluby: kolarski, pieszy, tańca towarzyskiego, kajakowy oraz narciarski.
Posiadał wiele społecznych uprawnień m. in. był Przodownikiem Turystyki Pieszej I stopnia nr 9459, Przodownikiem Turystyki Kolarskiej nr 6828, Przodownikiem Turystyki Narciarskiej nr 1613, ponadto był Przodownikiem Turystyki Górskiej, Instruktorem Narciarstwa oraz Ochrony Przyrody.
Przez dwie kadencje był przewodniczącym Komisji Narciarskiej Zarządu Głównego PTTK. Był wieloletnim członkiem Pomorskiej Komisji Turystyki Kolarskiej oraz Pomorskiej Komisji Turystyki Narciarskiej. Pełnił również funkcję wiceprezesa Zarządu Oddziału PTTK w Kościerzynie.
Organizator i współorganizator wielu imprez turystycznych o charakterze centralnym, m. in. Wicekomandor 55 Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK w Sominach, szef Ogólnopolskich Rajdów Narciarskich "Zemowe Wandre".
Działacz, społecznik, zapalony turysta, popularyzator turystyki. Przez szereg lat pisał artykuły do gazety "Życie Kaszub". Od roku 2004 pisał systematycznie biuletyny, w których zamieszczał informacje dotyczące działalności Towarzystwa Kaszubskiego "Centrum", a później naszego Oddziału PTTK.
Autor czterech książek, w których opisywał swe podróże, współautor kilku innych publikacji wydanych przez Oddział PTTK w Kościerzynie, autor wielu publikacji i artykułów dotyczących turystyki kwalifikowanej, a w szczególności o tematyce narciarskiej, pieszej i rowerowej.
Ryszard pomimo swojego ogromnego zaangażowania w turystykę, zawsze był niezwykle skromnym działaczem. Wolał, aby wyróżnienia i odznaczenia otrzymywali inni. Turystyka była jego wielką pasją.

Cześć Jego pamięci.Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.