Pożegnanie


ŚRODOWISKO PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI PIESZEJ PTTK
z głębokim żalem żegna Kolegę
STANISŁAWA BRONISZA-MŁYŃCZAKA
CZŁONKA HONOROWEGO PTTK
 
HONOROWEGO PRZODOWNIKA TURYSTYKI PIESZEJ PRZODOWNIKA TURYSTYKI PIESZEJ NR 1052/I

Kolega Stanisław Bronisz-Młyńczak od ponad 50 lat był aktywnym działaczem Polskiego Towarzystwa Turystyczno–Krajoznawczego w Częstochowie. Pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji w regionalnych strukturach PTTK, turystykę pieszą nizinną stawiał zawsze na pierwszym miejscu i ma olbrzymie zasługi dla jej popularyzacji. Zawsze wiele uwagi poświęcał rozwojowi sieci szlaków turystycznych w macierzystym Regionie. Organizował i prowadził liczne kursy dla przodowników turystyki pieszej oraz znakarzy szlaków turystycznych. Od 1965 roku nieprzerwanie był Przewodniczącym Oddziałowej Komisji Turystyki Pieszej w Częstochowie. W latach 1976-1990 był Przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Turystyki Pieszej w Częstochowie. Od roku 1991 był do chwili obecnej był członkiem Zespołu Zagospodarowania i Szlaków Regionalnego Ośrodka Programowego PTTK w Częstochowie. Działał również na szczeblu centralnym. W latach 1977-1989 był aktywnym członkiem Komisji Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK. W roku 1985 należał do grona założycieli Komisji Imprez na Orientację Z.G. PTTK i pozostał jej członkiem do roku 1989. W roku 1981 był komandorem XXII OWRP na Jurze Krakowsko- Częstochowskiej. W 1987 roku był Komandorem Centralnego Zlotu Aktywu Krajoznawczego PTTK. Współautor programu "Zintegrowanych prac znakarskich na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej". Był współautorem przewodnika "Wyżyna Krakowsko-Częstochowska". Autorem treści krajoznawczych map, recenzentem map wydawanych przez Wojskowe Zakłady Kartograficzne, Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, Wydawnictwo Pascala oraz Wydawnictwo Compass.
Osiągnięcia i zasługi Kolegi Stanisława Bronisza-Młyńczaka dla turystyki pieszej są olbrzymie a Jego odejście niepowetowaną stratą dla PTTK.
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.