BOGUSŁAW STOPA (1929 – 2014)
Wspomnienie

22. grudnia 2014r. ze szczerym smutkiem i żalem pożegnaliśmy na Wilkoszyńskim Cmentarzu w Jaworznie naszego kolegę, Przodownika Turystyki Pieszej i Instruktora Krajoznawstwa, wieloletniego członka Oddziału PTTK w Jaworznie, Bogusława Stopę. Zmarłego, oprócz Rodziny, żegnali m.in. przedstawiciele Zarządu Oddziału PTTK w Jaworznie, koledzy i koleżanki z Komisji Turystyki Pieszej i Komisji Krajoznawczej Oddziału, koledzy turyści i przyjaciele. Nad grobem pochylił się sztandar Oddziału PTTK w Jaworznie.


:Każdy człowiek, nawet najskromniejszy, zostawia ślad po sobie, jego życie zahacza o przeszłość i sięga w przyszłość"

Właśnie ze skromnością kojarzy się przyjaciołom Bogusław Stopa. Urodził się 22. września 1929 roku. Od 28. grudnia 1967 roku należał do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Powoli, skromnie spełniał swoje zamiłowania turystyczno-krajoznawcze. W listopadzie 1980 roku, w wieku 51 lat, po swoim długoletnim doświadczeniu w turystyce kwalifikowanej, zdobył uprawnienia Przodownika Turystyki Pieszej. Dwa lata później, w 1982 roku, został Instruktorem Krajoznawstwa.
Od samego momentu uzyskania odpowiednich uprawnień zaangażował się mocno w prace odpowiednich Komisji Oddziału w Jaworznie. Pomagał w organizacji rajdów pieszych i wycieczek krajoznawczych. W praktycznie każdym rajdzie uczestniczył aktywnie, z pasją. Przyjaciele z prac w komisjach i z uczestnictwa w rajdach opowiadają, że wystarczyło rzucić drobne słówko o zabarwieniu historycznym, a już Kolega Bogusław zapalał się i ze swadą snuł opowiadania o przeszłości kraju, historii regionu czy innych, dla jego słuchaczy osnutych mgłą tajemnicy, wydarzeniach. W roku 1992 Zarząd Główny PTTK przyznał Koledze Bogusławowi Złotą Honorową Odznakę PTTK. Przez wszystkie lata działalności w Komisji Turystyki Pieszej Oddziału PTTK w Jaworznie, podczas czynnego uczestnictwa w rajdach, swoją dużą wiedzę krajoznawczą przekazywał młodzieży. Ciekawie opowiadał o terenach wędrówek i miejscach oraz obiektach na nich spotykanych. W latach 2001 – 2003 był sekretarzem Komisji Pieszej. Każdy rajd pieszy i wycieczkę krajoznawczą utrwalał na kliszy.
Kiedy tylko zdrowie mu pozwalało, brał udział w Ogólnopolskich Zlotach Przodowników Turystyki Pieszej (posiadał bogaty zbiór kronik). Za działalność turystyczną wśród młodzieży został odznaczony najpierw Srebrną Odznaką, a w 2005 roku Złotą Odznaką Zasłużony w pracy PTTK wśród Młodzieży. Od dłuższego już czasu podupadał na zdrowiu i w spotkaniach z przyjaciółmi wyrażał olbrzymi żal, że nie może już im towarzyszyć na turystycznych szlakach. Zmarł 18. grudnia 2014 roku.

POZOSTANIESZ NA ZAWSZE W NASZEJ PAMIĘCI!
ODDZIAŁ PTTK W JAWORZNIEPowrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.