Z żalem żegnamy Kolegę Tadeusza Bartysia zasłużonego działacza PTTK wybitnego krajoznawcę i niestrudzonego propagatora pieszego wędrowania. Tadeusz Bartyś w latach 1950-tych rozpoczął działalność w Oddziale Stołecznym PTTK. Przez wiele lat związany był ze Staromiejskim Kołem Terenowym PTTK następnie z Kołem Terenowym Śródmieście. Należał do grona znawców narodowej historii i organizatorów imprez turystycznych przesyconych tematyką patriotyczną.
Był autorem niezwykle przydatnego turystom i organizatorom imprez opracowania "Zbiór rocznic w układzie historycznym" (1981). W ostatnich latach zaangażowany był min. w organizację rajdów i wycieczek pieszych w ramach rocznicowego projektu "W krwawym polu srebrne ptaszę - 1863-2013" oraz konkursów krajoznawczych w ramach Jesiennych i Wiosennych Ognisk Koła Trenowego PTTK Śródmieście. Był aktywnym uczestnikiem "Jesiennych Spotkań Piechurów – w rocznice odzyskania niepodległości" oraz organizowanych wiosną kolejnych Złazów Warszawskich Przodowników Turystyki Pieszej. Do końca aktywny niezależnie od wspomnianych działań realizował autorski program krajoznawczych wycieczek pieszych.

Tadeusz Bartyś posiadał uprawnienia Przodownika Turystyki Pieszej nr 3212/I, Instruktora Krajoznawstwa oraz godność Honorowego Przodownika Turystyki Pieszej nr 571H. Odznaczony Złotą Honorową Odznaką PTTK i wieloma innymi zaszczytnymi wyróżnieniami. W dniu 19 stycznia 2017 r. spoczął w grobie rodzinnym na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie.
Cześć Jego pamięci.

Środowisko Przodowników Turystyki Pieszej
Oddziału Stołecznego PTTK
im. Aleksandra Janowskiego w Warszawie.
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.