Uchwała nr 117/XVII/2010
Zarządu Głównego PTTK w dniu 29 maja 2010 r.
w sprawie ustanowienia Odznaki Turystycznej "60-lecia PTTK"
 

Na podstawie art. 9 ust. 2 pkt. 7 i art. 28 ust. 2 pkt. 17 Statutu PTTK oraz § 4 pkt. 17 Regulaminu Zarządu Głównego PTTK, na wniosek Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK, w związku z przypadającą w 2010 roku sześćdziesiątą rocznicą powstania PTTK, Zarząd Główny PTTK postanawia:

§1
1. Ustanowić Odznakę Turystyczną "60-lecia PTTK"
2. Wzór odznaki stanowi załącznik nr 1.

§2
Zatwierdza Regulamin Odznaki Turystycznej "60-lecia PTTK" stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§3
Popularyzację odznaki powierza się w szczególności Komisjom ZG: turystyki pieszej, turystyki górskiej, turystyki jeździeckiej, turystyki kolarskiej, turystyki kajakowej, turystyki motorowej, turystyki narciarskiej, turystyki żeglarskiej oraz turystyki imprez na orientację.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zarząd Główny PTTK
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.