Szanowni Koledzy!


Zgodnie z wnioskiem z ubiegłorocznego Ogólnopolskiego Zlotu PTP w Opolu publikujemy tezy do dyskusji w zespołach zlotowych. Zapraszamy do przemyślenia tematów i do aktywnego udziału w pracach zespołów w dniu 16.09.2011.
                                                                 Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK
Tezy do dyskusji
Zespołu do Spraw Szkoleń, Egzaminów i Regulaminów
 1. Omówienie instrukcji:
  - Instrukcja dotycząca przygotowania dokumentów na egzamin dla kandydatów na Przodownika TP i na rozszerzenie uprawnień.
  - Instrukcja przeprowadzania egzaminów na Przodownika TP.

 2. Egzaminy testowe:
  - analiza i ocena przeprowadzonych egzaminów w okresie jesień 2010 lato 2011.
  - ocena dotychczasowych testów (jest już 3 wersja).
  - ciągłe dostarczanie nowych pytań na poszczególne regiony – przez Oddziałowe Komisje TP i Przodowników TP w celu urozmaicenia i zwiększenia bazy pytań.

 3. Przygotowanie kandydatów do egzaminów testowych:
  - oddziałowe komisje powinny udzielić wszechstronnej pomocy łącznie z egzaminem praktycznym w macierzystym oddziale kandydatom na Przodownika TP i na rozszerzenie uprawnień.Tezy do dyskusji
Zespołu do Spraw Szlaków i Znakarzy

 1. Informacja o akcji weryfikacji znakarzy:
  - stan kadry znakarzy po zweryfikowaniu.
  - wykaz Grup Znakarskich, które nie dokonały weryfikacji.

 2. Omówienie nowych zasad rozliczania prac znakarskich i ustalenie terminu XX Ogólnopolskiej Narady Znakarzy Nizinnych Szlaków Turystycznych PTTK (obowiązkowy udział przedstawicieli oddziałów PTTK, które otrzymały dofinansowanie, propozycja terminu: 8.10.2011 r.).

 3. Ustalenie potrzeby, zasad oraz miejsca i terminu organizacji XIV Centralnego Kursu Znakarzy Nizinnych Szlaków Turystycznych PTTK (proponowany termin: 31.03-1.04.2012 r.).

 4. Stan danych w Centralnej Ewidencji Znakowanych Nizinnych Szlaków Turystycznych PTTK.

 5. Uwagi do Instrukcji Znakowania Szlaków Turystycznych z 2007 r.

 6. Sprawy różne i wolne wnioski.Tezy do dyskusji
Zespołu do Spraw Weryfikacji OTP


 1. Problemy interpretacyjne regulaminu OTP
  - odznaki w kategorii małej i Za Wytrwałość.
  - odznaki w kategorii dużej.

 2. Zasady działania Terenowych Referatów Weryfikacyjnych OTP.

 3. Instrukcja Weryfikacyjna OTP – krok po kroku.

 4. Czynności weryfikacyjne:
  - od przyjęcia Książeczki Wycieczek Pieszych po wręczenie odznaki.
  - najczęściej popełniane błędy w weryfikacji.Tezy do dyskusji
Zespołu Tematyki Historycznej w Turystyce Pieszej


 1. Informacja o wstępnych przygotowaniach do obchodów 60-lecia zorganizowanej turystyki pieszej.

 2. Informacje przedstawicieli komórek terenowych o imprezach pieszych popularyzujących postacie i tematykę historyczną.

 3. "Rok Turystyki Rodzinnej" w imprezach pieszych – relacje z terenu.

 4. 145. Rocznica urodzin Aleksandra Janowskiego – relacje z terenu.

 5. "Róża Papieska" w panteonie PTTK na Chomiczówce w Warszawie.

 6. Tradycja i obrzędowość w środowisku kadry turystyki pieszej.

 7. Historia Ogólnopolskich Zlotów Przodowników TP i OWRP na stronie internetowej KTP ZG PTTK.

  Wybrane rocznice przypadające w 2012 roku

  215. rocznica urodzin Piotra Wysockiego (9 września 1797 r.)
  200. rocznica wydarzeń związanych z Wielką Wojną Napoleońską 1812 roku
  200. rocznica urodzin Zygmunta Krasińskiego (19 lutego 1812 r.)
  200. rocznica urodzin Józefa Ignacego Kraszewskiego (28 lipca 1812 r.)
  145. rocznica urodzin Władysława Reymonta (7 maja 1867 r.)
  145. rocznica urodzin Marii Skłodowskiej-Curie (7 listopada 1867 r.)
  145. rocznica urodzin Mieczysława Orłowicza (11 grudnia 1867 r.)
  100. rocznica śmierci Bolesława Prusa (12 maja 1912 r.)
  85. rocznica oficjalnego uznania Mazurka Dąbrowskiego Hymnem Polski (26 lutego 1927 r.)

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP ZG PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.