Szanowni Koledzy!


Publikujemy tezy do dyskusji w zespołach zlotowych. Zapraszamy do przemyślenia tematów i do aktywnego udziału w pracach zespołów w dniu 16.09.2016.
                                                                 Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK
Tezy do dyskusji
Zespołu dyskusyjny nr 1
Tematyka historyczna w imprezach turystyki pieszej
 1. Informacja o przebiegu imprez turystyki pieszej związanych tematycznie z 1050 rocznicą Chrztu Polski.
  - Ogólnopolski Zlot Pieszy w1050 rocznicę Chrztu Polski Gniezno 10-12.06. 2016 r.
  - Informacja przedstawicieli komórek terenowych o innych rajdach i wycieczkach Organizowanych w 1050 rocznicę Chrztu Polski.
 2. Informacje przedstawicieli komórek terenowych o imprezach pieszych, nowych odznakach i innych działaniach popularyzujących postacie i tematykę historyczną.
 3. Miejsce i rola tematyki historycznej w imprezach turystyki pieszej (dyskusja).
 4. Odznaki turystyczno-historyczne i kolekcjonerstwo krajoznawcze jako nośniki wiedzy historycznej w działalności PTTK.
 5. Tematyka historyczna na łamach biuletynu "Piechur" i witryny internetowej KTP ZG PTTK. (dyskusja)
 6. Cele i zadania zespołu "Tematyka historyczna w imprezach turystyki pieszej", propozycje i sugestie działaczy (dyskusja)
 7. Rok 2017 pora rocznic szczególnych dla turystyki pieszej.
Wybrane rocznice przypadające w 2017 roku
200 - rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki (1746–1817)
150 - rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego (1867-2017)
110 - rocznica Pierwszej Zbiorowej Wycieczki PTK (1907-1917)
90 - rocznica ustanowienia Mazurka Dąbrowskiego Hymnem Polski (1927-2017)
65 - rocznica powołania Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK (1952-2017)
65 - rocznica ustanowienia funkcji Przodownika Turystyki Pieszej PTTK(1952 -2017)
65 - rocznica Odznaki Turystyki Pieszej PTTK (1952-2017)Tezy do dyskusji
Zespołu dyskusyjny nr 2
ds. Szlaków i Znakarzy
 1. Informacja o akcji weryfikacji znakarzy:
  - stan kadry znakarzy po zweryfikowaniu,
  - możliwość weryfikacji znakarza na miejscu podczas trwania OZ PTP PTTK,
  - wymiana starych legitymacji znakarskich.
 2. Omówienie nowych zasad rozliczania prac znakarskich, termin składania wniosków o dofinansowanie prac znakarskich w 2017 roku.
 3. Stan danych w Centralnej Ewidencji Znakowanych Nizinnych Szlaków Turystycznych PTTK.
 4. Omówienie i podsumowanie Akcji Wojewódzkich Narad Znakarzy i Grup Znakarskich w Polsce.
 5. Propozycje zmian w regulaminie Znakarza Szlaków Nizinnych PTTK.
 6. Rola koordynatorów wojewódzkich znakarzy.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.Tezy do dyskusji
Zespołu dyskusyjny nr 3
ds. Szkoleń, Egzaminów i regulaminów TP
 1. Informacja o przebiegu egzaminów PTP (mianowania i rozszerzenia) od 1.01.2016 do 31.08.2016
 2. Elektroniczna ewidencja PTP -obecnie jest 1343 wprowadzonych ankiet - prośba o przesyłanie wypełnionych ankiet.
 3. Przedstawienie nowelizacji regulaminów PTP , OTPTezy do dyskusji
Zespołu dyskusyjny nr 4
Imprezy centralne turystyki pieszej
 1. Ilość uczestników a koszty uczestnictwa w imprezach centralnych.
 2. Program wycieczek przedzlotowych i zlotowych w ramach Zlotu PTP, oczekiwania uczestników.
 3. Udział młodzieży w tym Młodzieżowych Liderów Turystyki PTTK w imprezach centralnych.
 4. Informacja dotycząca odznaki Miłośnik OWRP.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski.Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP ZG PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.