Szanowni Koledzy!


Publikujemy tezy do dyskusji w zespołach zlotowych. Zapraszamy do przemyślenia tematów i do aktywnego udziału w pracach zespołów w dniu 29.09.2017.
                                                                 Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK
Tezy do dyskusji
Zespołu dyskusyjny nr 1
Tematyka historyczna w imprezach turystyki pieszej
 1. Informacje przedstawicieli komisji oddziałowych o imprezach pieszych związanych z ważnymi rocznicami przypadającymi w roku 2017.
 2. Informacje przedstawicieli komisji oddziałowych o nowych odznakach i innych działaniach popularyzujących postacie i tematykę historyczną.
 3. Miejsce i rola tematyki historycznej w imprezach turystyki pieszej (dyskusja).
 4. Rok 2018 - pora szczególnych rocznic historycznych dla turystyki pieszej:
  • Sejm ogłosił rok 2018 m.in.
   - Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości,
   - Rokiem Jubileuszu 250-lecia Konfederacji Barskiej;
  • Parlament Europejski ustanowił rok 2018 Rokiem Dziedzictwa Kulturowego.
Ważne daty na drodze ku niepodległości Polski
7.XII.1917 – powołanie przez Radę Regencyjną rządu polskiego (premier Jan Kucharzewski)
8.I.1918 – orędzie prezydenta USA W. Wilsona ("14 punktów", w tym postulat niepodległości Polski)
3.III.1918 – traktat pokojowy bolszewickiej Rosji z Niemcami – zrzeczenie się przez nią ziem polskich
9.IV.1918 – częściowe wybory do Rady Stanu
7.X.1918 – odezwa Rady Regencyjnej "Do Narodu Polskiego", proklamowanie niepodległości Polski
X-XI.1918 – powstanie lokalnych ośrodków władz polskich, rozbrajanie oddziałów okupacyjnych
7.XI.1918 – utworzenie w Lublinie Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej (premier Ignacy Daszyński)
10.XI.1918 – przybycie Piłsudskiego z Magdeburga do Warszawy
11.XI.1918 – Rada Regencyjna przekazuje Piłsudskiemu władzę nad wojskiem, koniec I wojny światowej, rozbrojenie Niemców w Warszawie (umowna data odzyskania niepodległości)
14.XI – Rada Regencyjna podejmuje decyzję o samorozwiązaniu i przekazuje władzę Piłsudskiemu
22.XI – Proklamowanie Republiki (Rzeczypospolitej) Polskiej

Inne wybrane rocznice przypadające w 2018 roku
475 rocznica śmierci i 545 rocznica urodzin Mikołaja Kopernika (19.02.1473-24.05.1543)
260 rocznica urodzin Juliana Ursyna Niemcewicza (16.02.1758-1841)
255 rocznica urodzin i 105 rocznica śmierci księcia Józefa Poniatowskiego (7.05.1763-19.10.1813)
225 rocznica urodzin Aleksandra Fredry (20.06.1793-1876)
220 rocznica urodzin Adama Mickiewicza (24.12.1798-1855)
220 rocznica śmierci Stanisława Augusta Poniatowskiego (1732-12.02.1798)
200 rocznica śmierci Marcello Bacciarellego (1731– 5.01.1818)
180 rocznica urodzin i 125 rocznica śmierci Jana Matejki (24.06.1838-1.11.1893)
170 rocznica Wiosny Ludów, zwycięska bitwa pod Miłosławiem (30.04.1848)
170 rocznica uruchomienia linii kolejowej warszawsko-wiedeńskiej (1848)
155 rocznica wybuchu powstania styczniowego (22.01.1863)
140 rocznica urodzin Janusza Korczaka (22.07.1878-1942)
135 rocznica śmierci Cypriana Kamila Norwida (1821-23.05.1883) 100 rocznica śmierci Lucjana Rydla (1870-8.04.1918) [dworek "Rydlówka" w Krakowie]
90 rocznica założenia Biblioteki Narodowej w Warszawie (24.02.1928)
75 rocznica powstania w getcie warszawskim (19.04 – 16.05.1943)
70 rocznica ustanowienia przez UNESCO Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków (18.04.1948)Tezy do dyskusji
Zespołu dyskusyjny nr 2
ds. Szlaków i Znakarzy
 1. Uwagi do obowiązującej instrukcji.
 2. Weryfikacja znakarzy i stan ewidencji.
 3. Termin składania wniosków na dofinansowanie prac znakarskich w 2018 roku.
 4. Weryfikacja szlaków - stan bieżący prac.
 5. Centralny Kurs Znakarzy w 2018 roku.
 6. Zmiany w Regulaminie ZSzN.Tezy do dyskusji
Zespołu dyskusyjny nr 3
ds. Szkoleń, Egzaminów i regulaminów TP
 1. Informacja o przebiegu egzaminów PTP (mianowania i rozszerzenia) od 1.01.2017 do 31.08.2017
 2. Elektroniczna ewidencja PTP - na dzień 11.09 jest 1405 wprowadzonych ankiet- prośba o przesyłanie wypełnionych ankiet.
 3. Przedstawienie nowelizacji regulaminów PTP, OTPTezy do dyskusji
Zespołu dyskusyjny nr 4
Imprezy centralne turystyki pieszej
 1. Analiza wysokości kosztów uczestnictwa w imprezach centralnych:
  • świadczenia organizatorów,
  • jakość świadczeń,
  • możliwości finansowe uczestników.
 2. Program wycieczek przedzlotowych i zlotowych w ramach Zlotu PTP, OWRP a oczekiwania jego uczestników.
 3. Weryfikacja odznaki Bywalec Zlotu PTP oraz Miłośnik OWRP.
 4. Sprawy różne i wolne wnioski.Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP ZG PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.