Szanowni Koledzy!


Publikujemy tezy do dyskusji w zespołach zlotowych. Zapraszamy do przemyślenia tematów i do aktywnego udziału w pracach zespołów w dniu 14.09.2018.
                                                                 Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK
Tezy do dyskusji
Zespołu dyskusyjny nr 1
Tematyka historyczna w imprezach turystyki pieszej


Spotykamy się po raz 32 aby kontynuować dyskusję nad sposobami popularyzacji wiedzy historycznej i nasycaniem tą tematyką imprez turystyki pieszej. Proponujemy wymianę informacji dotyczących aktualnych działań związanych z tematyką historyczną na szczeblu centralnym (KTP ZG) i lokalnym ( Przedstawiciele komórek terenowych PTTK).
 1. PTTK w 100 ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 1918-2018
  • Informacja o pracach KTP ZG PTTK podejmowanych w związku z przypadającą w bieżącym roku setną rocznicą odzyskania niepodległości.
  • Informacja o rocznicowych inicjatywach terenowych.
  • wstępna ocena zasięgu i charakteru podejmowanych działań.
 2. Informacje przedstawicieli komórek terenowych o lokalnych imprezach pieszych popularyzujących postacie i tematykę historyczną.
 3. Rola i zadania zespołu "Tematyka historyczna w imprezach turystyki pieszej" w pracach KTP ZG PTTK i środowiska piechurów krajoznawców, propozycje i sugestie działaczy.
 4. Strona internetowa KTP ZG PTTK i Biuletyn "Piechur", jako narzędzia działaczy popularyzujących wiedzę historyczną wśród kadry turystyki pieszej i turystów
 5. Pamięć o zmarłych Przodownikach Turystyki.
 6. Wybrane rocznice przypadające w 2019 roku:
  80 rocznica Kampanii Wrześniowej 1939 r.
  100 rocznica I Powstania Śląskiego
  75 rocznica Powstania Warszawskiego 1944 r.
  75 rocznica śmierci Aleksandra Janowskiego.
  225 rocznica Insurekcji Kościuszkowskiej.
  95 rocznica Wymarsz I Kompanii Kadrowej.
  100 rocznica ogłoszenia przez Sejm Ustawodawczy dnia 3 maja świętem narodowym.
  210 rocznica urodzin i 170 rocznica śmierci Juliusza Słowackiego.
  80 – rocznica WRZEŚNIA 1939
  200 rocznica urodzin Stanisława Moniuszki (1819-1872). Sejm zdecydował ustanowienie 2019 r. Rokiem Stanisława Moniuszki.
  150 –rocznica urodzin Stanisława Wyspiańskiego.
  130 - rocznica urodzin generała Tadeusza Piskora, dowódcy Armii "Lublin" w kampanii wrześniowej 1939 r.
  100- rocznica (1919 –14.02) rozpoczęcia wojny polsko-bolszewickiej 1920 r.
  160 rocznica śmierci Zygmunta Krasińskiego
  180- rocznica urodzin Adolfa Dygasińskiego
  1779 – urodził się generał Józef Dwernicki, uczestnik wojen napoleońskich,
  100 rocznica ogłoszenia przez Sejm Ustawodawczy dnia 3 maja świętem narodowym.

  3 IV 1849 Zmarł JULIUSZ SŁOWACKI (ur. 4 IX 1809), poeta, dramaturg, jeden z najwybitniejszych poeto w polskich doby romantyzmu - 170. rocznica śmierci i 210. rocznica urodzin
Tezy do dyskusji
Zespołu dyskusyjny nr 2
ds. Szlaków i Znakarzy
 1. Instrukcja znakarska – opinie, uwagi, wnioski.
 2. Znakarze nizinnych szlaków pieszych – stan, ewidencja, przedłużanie uprawnień.
 3. Rozliczenie prac znakarskich w 2018 r. – terminy, dokumentacja, rozliczenia - informacja od Sekretarza Zarządu Głównego PTTK Pani Jolanty Śledzińskiej.
 4. Dofinansowanie prac znakarskich w 2019 roku – obowiązujące zasady, wnioski, terminy, umowy, rozliczenia, dokumentacja, itd. - informacja od Sekretarza Zarządu Głównego PTTK Pani Jolanty Śledzińskiej.
 5. Weryfikacja szlaków pieszych- stan bieżący prac.
 6. Centralny Kurs Znakarzy w 2019 roku, kursy znakarzy.
 7. Regulamin Znakarza Szlaków Pieszych - opinie, uwagi, wnioski, propozycje zmian.Tezy do dyskusji
Zespołu dyskusyjny nr 3
ds. Szkoleń, Egzaminów i regulaminów TP
 1. Informacja o przebiegu egzaminów PTP (mianowania i rozszerzenia) od 1.01.2018 do 31.08.2018
 2. Elektroniczna ewidencja PTP - prośba o przesyłanie wypełnionych ankiet.
 3. Przedstawienie problemów nękających Przodowników Turystyki Pieszej.
 4. Sprawy różne i wolne wnioski.Tezy do dyskusji
Zespołu dyskusyjny nr 4
Imprezy centralne turystyki pieszej
 1. Ilość uczestników w imprezach centralnych.
 2. Opóźnione informacje o imprezach w internecie ich przyczyny i wpływ na frekwencję.
 3. Weryfikacja i przyznawanie odznak Miłośnik OWRP oraz Bywalec Zlotów.
 4. Sprawy różne i wolne wnioski.Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP ZG PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.