LXII Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej PTTK, Legnica 20.09.2019

zebrane podsumowania po pracach w zespołach
Zespół nr 1
Tematyka historyczna w imprezach turystyki pieszej

1. Informacje przedstawicieli komisji oddziałowych o imprezach pieszych związanych z ważnymi rocznicami przypadającymi w roku 2020.
2. Informacje przedstawicieli komisji oddziałowych o nowych odznakach i innych działaniach popularyzujących postacie i tematykę historyczną.
3. Miejsce i rola tematyki historycznej w imprezach turystyki pieszej (dyskusja).
4. Rok 2020 - pora szczególnych rocznic historycznych dla turystyki pieszej:
- Sejm ogłosił rok 2020 m.in.:
     - Rokiem Bitwy Warszawskiej w związku z 100. rocznicą bitwy (14-15.08),
    - Rokiem św. Jana Pawła II w związku z 100. rocznicą urodzin Karola Wojtyły (18 maja)
    - Rokiem hetmana Stanisława Żółkiewskiego w 400. rocznicę śmierci (7.10.1620)

Inne wybrane rocznice przypadające w 2020 roku:
18.01 - 155. rocznica urodzin i 80 rocznica śmierci Kazimierza Przerwy–Tetmajera (12 II 1865 – 18 I 1940), polskiego poety, prozaika, dramaturga
23.01 - 115. rocznica urodzin Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego (1905 – 1953),polskiego poety, satyryka, dramaturga
03.02 - 285. rocznica urodzin Ignacego Krasickiego (1735 – 1801), polskiego poety i satyryka
10.02 - 100. rocznica "Zaślubin Polski z Bałtykiem" (1920)
22.02 - 210. rocznica urodzin Fryderyka Chopina (1810 – 1849), wybitnego polskiego kompozytora i pianisty
24.02 - 135. rocznica urodzin Stanisława Ignacego Witkiewicza, pseud. Witkacy (1885–1939), polskiego dramatopisarza, prozaika, filozofa, teoretyka sztuki i malarza
02.03 - 40. rocznica śmierci Jarosława Iwaszkiewicza (1894–1980), polskiego poety, prozaika, autora sztuk scenicznych, publicysty i tłumacza
07.03 - 30. rocznica śmierci Arkadego Fiedlera (1894 –1985), polskiego pisarza i podróżnika, autora powieści dla młodzieży
02.04 - 15. rocznica śmierci papieża Jana Pawła II (Karola Wojtyły) (1920–2005), teologa, filozofa, poety i dramaturga (18 maja – 95. rocznica urodzin)
22.04 - Międzynarodowy Dzień Ziemi
08.05 - 75. rocznica zakończenia II wojny światowej (1945)
12.05 - 85. rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego (1867-1935)
17.05 - 150. rocznica śmierci Lucjana Rydla (1870-1918) [dworek "Rydlówka" w Krakowie]
18.05 - 100. rocznica urodzin papieża Jana Pawła II (Karola Wojtyły) (1920-2005), teologa, filozofa, poety i dramaturga (2 kwietnia–15. Rocznica śmierci)
18.05 - 110. rocznica śmierci Elizy Orzeszkowej (1841 - 1910), polskiej powieściopisarki i publicystki
19.05 - 55. rocznica śmierci Marii Dąbrowskiej (1889-1965), polskiej powieściopisarki i publicystki
26.06 - 90. rocznica urodzin Sławomira Mrożka (ur. 1930), polskiego dramatopisarza, prozaika i satyryka
28.06 - 120. rocznica urodzin Leona Kruczkowskiego (1900-1962), polskiego prozaika, publicysty, autora sztuk scenicznych
15.07 - 610. rocznica bitwy pod Grunwaldem (1410)
08.08 - 125. rocznica urodzin Zofii Kossak (1890-1968), polskiej powieściopisarki, autorki utworów dla dzieci i młodzieży, publicystki
15.08 - 115. rocznica urodzin Jana Brzechwy (właśc. Jan Lesman) (1900-1966), polskiego poety, satyryka, autora utworów dla dzieci, tłumacza
19.08 - 100. rocznica wybuchu II powstania śląskiego (1920)
08.10 - 110. rocznica śmierci Marii Konopnickiej (1842-1910), polskiej poetki, nowelistki, autorki utworów dla dzieci
20.11 - 95. rocznica śmierci Stefana Żeromskiego (1864-1925), polskiego powieściopisarza, nowelisty, publicysty, dramaturga
26.11 - 265. rocznica śmierci Adama Mickiewicza (1798-1855)
29.11 - 190. rocznica wybuchu powstania listopadowego (1830)
05.12 - 95. rocznica śmierci Władysława Stanisława Reymonta (1867-1925), polskiego powieściopisarza i nowelisty, laureata Nagrody Nobla (1924)
17.12 - 70. rocznica zjednoczenia PTT i PTK – powstania PTTK (1950)

Opracowanie i prowadzenie: Mieczysław Żochowski Wnioski przyjęte na zebraniu Zespołu nr 1 podczas obrad w dniu 20 września 2019 r. w Legnicy
 1. Lista rocznic powinna być wzbogacona o wydarzenia o znaczeniu regionalnym i lokalnym, ważne dla poszczególnych regionów i oddziałów.
 2. Treści historyczne i krajoznawcze związane z rocznicami obchodzonymi w 2020 r. powinny znaleźć odzwierciedlenie w programach imprez turystyki pieszej organizowanych przez poszczególne oddziały, oddziałowe komisje tp i kluby tp.
 3. Wskazane jest, aby do regulaminów imprez tp dołączać w postaci załącznika krótkie informatory historyczno-krajoznawcze zawierające najważniejsze informacje o postaciach i miejscach związanych z terenem przebiegu imprez. Jest to szczególnie ważne dla młodych i początkujących turystów.
 4. Pożądane jest zestawienie listy miejsc upamiętnionych związanych z daną rocznicą i postacią znajdujących się w obszarze działania poszczególnych oddziałów PTTK. Takie zestawienie zamieszczone na stronie internetowej mogłoby być cenną pomocą przy organizacji imprez przez inne oddziały.
 5. Wskazane jest zamieszczanie na stronie internetowej KTP ZG PTTK informacji o wprowadzonych przez oddziały PTTK nowych odznakach turystyczno-krajoznawczych, a oddziały wprowadzające nowe odznaki powinny przesyłać informacje o nich do Komisji i ZG PTTK.
 6. Zalecane jest organizowanie konkursów historycznych dla uczestników imprez turystyki pieszej i krajoznawczych, w szczególności dla młodzieży.
 7. Należy zaprzestać upubliczniania informacji o odznakach, które nie mogą być już weryfikowane, np. z powodu rozwiązania oddziału. Jeżeli weryfikację i przyznawanie tych odznak przejął inny oddział, informację o tym należy zamieszczać jak najszybciej na stronie internetowej. Problem przekazania zadania weryfikacji i przyznawania odznak wprowadzonych przez likwidowany oddział powinien zostać rozwiązany przed likwidacją tego oddziału.
W obradach zespołu uczestniczyło 17 PTP z 14 oddziałów PTTK.
Tezy do dyskusji
Zespołu dyskusyjny nr 2
ds. Szlaków i Znakarzy
 1. Instrukcja znakarska – opinie, uwagi, wnioski.
 2. Znakarze nizinnych szlaków pieszych – stan, ewidencja, przedłużanie uprawnień.
 3. Rozliczenie prac znakarskich w 2020 r. – terminy, dokumentacja, rozliczenia.
 4. Dofinansowanie prac znakarskich w 2020 roku – obowiązujące zasady, wnioski, terminy, umowy, rozliczenia, dokumentacja, itd.
 5. Weryfikacja szlaków pieszych- stan bieżący prac.
 6. Centralny Kurs Znakarzy w 2020 roku, kursy znakarzy.
 7. Regulamin Znakarza Szlaków Pieszych - opinie, uwagi, wnioski, propozycje zmian.Tezy do dyskusji
Zespołu dyskusyjny nr 3
ds. Szkoleń, Egzaminów i regulaminów TP
 1. Informacja o przebiegu egzaminów PTP (mianowania i rozszerzenia) od 1.01.2019 do 31.08.2019
 2. Elektroniczna ewidencja PTP - prośba o przesyłanie wypełnionych ankiet.
 3. Przedstawienie problemów nękających Przodowników Turystyki Pieszej.
 4. Sprawy różne i wolne wnioski.

Pracę zespołu zdominowała rozmowa na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Przekazanao informację że ZG PTTK rozpoczęło starania o dopisanie niektórych kwalifikacji, umiejętności naszej kadry programowej do ogólnoeuropejskiego systemu. Rozmówcy doszli do wniosku, że jak najbardziej trzeba zadbać o wpisanie uprawnienień Przodownika Turystyki Pieszej oraz Znakarza Szlaków Nizinnych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Problem może tylko występować z wpisaniem Przodownika Turystyki Pieszej, która nazwa nikomu nic nie mówi i tutaj musiała by nastšpić zmiana nazwy np. na Instruktora Turystyki Pieszej PTTK.
Przekazano także informację o ilości wprowadzonych Przodowników Turystyki Pieszej na stronie Komisji.
Przkazano także informacje o egzaminach jakie odbyły się w 2019 roku. Pocieszające jest to, że z roku na rok tych ezgaminów jest coraz więcej i w różnych częściach kraju.

W obradach zespołu uczestniczyło 16 PTP z 11 oddziałów PTTK.


Tezy do dyskusji
Zespołu dyskusyjny nr 4
Imprezy centralne turystyki pieszej
 1. Akcja propagandowo - informacyjna w Oddziałach o centralnych imprezach turystyki pieszej.
 2. Propozycje poprawek do regulaminu odznaki Miłośnik OWRP.
 3. Udział przedstawicieli organizatora kolejnego centralnego rajdu - zlotu w posiedzeniu zespołu dyskusyjnego.
 4. Sprawy różne i wolne wnioski.

Wnioski po pracy zespołu:
1. Akcja propagandowo-informacyjna w Oddziałach
- Informacja o imprezach winna być rozpowszechniona wśród członków i sympatyków poprzez strony inetrnetowe, stosowne ogłoszenia oraz wyłożone regulaminy w biurach, klubach PTTK.
2. Propozycje poprawek do regulaminu odznaki "Milośnik OWRP".
- Na stronie internetowej KTP ZG PTTK opublikować listę zdobywców poszczególnych stopni tej odznaki.
- Powołać trzyosobowy Zespół Weryfikacyjny tej odznaki który, weryfikację będzie prowadzić podczas zakończenia OWRP.
- Skład osobowy tego Zespołu podany powinien być na stronie internetowej KTP.
- Odznakę wręczać podczas zakończenia tej imprezy.
- Odznaki Honorowe poszczególnychsą przyznawane jeden raz bez względu na stopień.
- Odznakę Honorową w stopniu brązowym przyznaje się kierownictwu tras.
- Opłatę za Odznakę Honorowa w stopniu brązowym wnosi organizator rajdu.
3. W związku z dużym zainteresowaniem uczestników Zlotu PTP programem krajoznawczym wycieczek zarówno przed jak i zlotowych (wzorem Legnicy) uwzględnić możliwość poznania obiektów ujętych w Kanonie OKP.
4. Podczas trwania Zlotu wprowadzić na stałe dystrybucję "blach" PTP.
5. Prośba do organizatorów przyszłych Zlotów i Rajdów o przygotowanie w miarę możliwości finansowych, okolicznościowych pieczątek obiektów krajoznawczych które w okresie późniejszym będzie można wykorzystać w trakcie imprez lokalnych.
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP ZG PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.