Szanowni Koledzy!


Publikujemy tezy do dyskusji w zespołach zlotowych. Zapraszamy do przemyślenia tematów i do aktywnego udziału w pracach zespołów w dniu 10.09.2021.
                                                                 Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK
Tezy do dyskusji
Zespołu dyskusyjny nr 1
Tematyka historyczna w imprezach turystyki pieszej

 1. Informacja o przebiegu imprez turystyki pieszej organizowanych w oddziałach, kołach i klubach w 2020 r. - Informacja przedstawicieli oddziałów o rajdach i wycieczkach organizowanych w 2020 r. w warunkach pandemii – doświadczenia i wnioski.
 2. Informacje przedstawicieli komórek terenowych o nowych pomysłach imprez pieszych uwzględniających historię i tradycje, nowych odznakach i innych działaniach popularyzujących postacie i tematykę historyczną.
 3. Odznaki turystyczno-historyczne i kolekcjonerstwo krajoznawcze jako nośniki wiedzy historycznej w działalności PTTK.
 4. Tematyka historyczna na łamach biuletynu "Piechur" i witryny internetowej KTP ZG PTTK. (dyskusja)
 5. Cele i zadania zespołu "Tematyka historyczna w imprezach turystyki pieszej", propozycje i sugestie działaczy (dyskusja)
 6. Rok 2022 - pora rocznic szczególnych dla turystyki pieszej.

  Wybrane rocznice przypadające w 2022 roku
  215. rocznica urodzin (20.04.1807, Lublin) i 150. rocznica śmierci Wincentego Pola (2.12.1872, Kraków)
  205. rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki (1746-1817)
  200. rocznica urodzin Edwarda Dembowskiego (1822, zm. 1846)
  200. rocznica urodzin Zygmunta Szczęsnego Felińskiego (1822, zm. 1895 w Krakowie)
  155. rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego (1867-1935)
  150. rocznica śmierci Stanisława Moniuszki (4.06.1872, Warszawa)
  150. rocznica urodzin Feliksa Przypkowskiego (22.05.1872, Jędrzejów)
  140. rocznica śmierci Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego (zm. 30.12.1882 w Warszawie)
  115. rocznica pierwszej zbiorowej wycieczki PTK (1907)
  100. rocznica urodzin Władysława Bartoszewskiego (1922)
  100. rocznica urodzin Mirona Białoszewskiego (1922)
  100. rocznica urodzin Zofii Mrozowskiej (1922)
  100. rocznica śmierci Gabriela Narutowicza (zastrzelony 16.12.1922 w Warszawie)
  100. rocznica urodzin Jacka Węgrzynowicza (16.08.1022 w Krakowie, zm. 1994)
  95. rocznica ustanowienia Mazurka Dąbrowskiego Hymnem Polski (1927)
  80. rocznica śmierci Aleksandra Kazimierza Patkowskiego (zm. 22.03.1942 w Auschwitz)
  70. rocznica powołania Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK (1952)
  70. rocznica ustanowienia funkcji Przodownika Turystyki Pieszej PTTK (1952)
  70. rocznica Odznaki Turystyki Pieszej PTTK (1952)
  55. rocznica śmierci Adama Chętnika (zm. 29.05.1967, pochowany w Nowogrodzie nad Narwią)
  50. rocznica śmierci Walerego Goetla (zm. 6.11.1972, pochowany na Cm. Rakowickim)
Tezy do dyskusji
Zespołu dyskusyjny nr 2
ds. Szlaków i Znakarzy
 1. Baza Ewidencyjna Szlaków Turystycznych (BEST) COTG PTTK;
 2. Nadawanie nazw i imion szlakom – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość;
 3. Centralny Kurs Znakarzy 2021 i 2022;
 4. Omówienie zasad rozliczania prac znakarskich, termin składania wniosków o dofinansowanie prac znakarskich w 2022 roku;
 5. Rola koordynatorów wojewódzkich znakarzy;
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.Tezy do dyskusji
Zespołu dyskusyjny nr 3
ds. Szkoleń, Egzaminów i regulaminów TP
 1. Informacja o przebiegu egzaminów PTP (mianowania i rozszerzenia).
 2. Elektroniczna ewidencja PTP -obecnie jest 1589 wprowadzonych ankiet - prośba o przesyłanie wypełnionych ankiet.
 3. Omówienie zmian w regulaminie Przodownika Turystyki Pieszej.Tezy do dyskusji
Zespołu dyskusyjny nr 4
Imprezy centralne turystyki pieszejPowrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP ZG PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.