"Piesze wędrowanie z PTTK"

Taką nazwę miała konferencja zorganizowana w sobotę 5. listopada 2016 roku przez Oddział PTTK w Żarnowie przy współpracy z Porozumieniem Oddziałów PTTK Województwa Łódzkiego i Gminą Żarnów. Była to druga wojewódzka konferencja poświęcona tej dyscyplinie turystyki aktywnej, ponieważ 19. kwietnia 2015 r. w Żarnowie spotkały się 73 osoby na konferencji zatytułowanej "Turystyka piesza w PTTK". Piesze wędrowanie odgrywa wiodącą rolę w działalności żarnowskiego Oddziału . Przez 20 lat organizuje on różnorodne imprezy turystyczno - krajoznawcze, rajdy, wycieczki, szkolenia kadry programowej, promuje odznaki turystyki kwalifikowanej itp. Jedną z form krzewienia wiedzy przydatnej turyście i krajoznawcy są spotkania członków i sympatyków Towarzystwa i taką właśnie funkcję spełniała konferencja pt. "Piesze wędrowanie z PTTK". Otwarcia konferencji dokonali wiceprezes Rady Porozumienia Oddziałów PTTK Województwa Łódzkiego Rafał Dąbik oraz prezes Oddziału w Żarnowie Włodzimierz Szafiński.
Konferansjerkę prowadziły Danuta Głowa i Grażyna Szafińska. Na program składały się prezentacje multimedialne i referaty, a trzy pierwsze wygłosili członkowie Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK w Warszawie. Wystąpienie pt. "Imprezy centralne pod egidą KTP ZG PTTK" przedstawił Stanisław Łuć - przewodniczący komisji. O działalności KTP ZG PTTK mówił Mieczysław Żochowski , a założenia programowe 58 Ogólnopolskiego Wysokokwalifikowanego Rajdu Pieszego "Ziemia Łódzkie 2017" zaprezentował Bartosz Leoniak - członek KTP ZG. Kolejnym referentem był Leszek Kurp - przewodniczący Oddziałowej Komisji Turystyki Pieszej w Żarnowie , który podzielił się wrażeniami z wędrówki "Piekielnym Szlakiem", a ilustracją do jego wystąpienia była prezentacja pt. "Żarnowscy piechurzy na Piekielnym Szlaku" przygotowana przez Cezariusza Szulca . Tuż po przedstawieniu poszczególnych etapów wędrówki nastąpiła uroczystość wręczenia pucharów i dyplomów najlepszym piechurom. Za przejście całego, liczącego 258,5 km szlaku wyróżniono 7 osób: Elżbietę Ciszek, Urszulę Jędrasik , Jadwigę Kurp oraz Leszka Kurpa, Cezariusza Szulca, Jacka Wojciechowskiego i Czesława Szwedkowicza.
Otrzymali oni także dyplomy i upominki od Lokalnej Grupy Działania "U Źródeł" w Modliszewicach. Dla tych piechurów , którzy przeszli co najmniej połowę z całej trasy przygotowano także dyplomy. Byli to: Alicja i Mirosław Grabscy, Barbara Kalinowska, Tatiana Kosylak, Rafał Kozak, Beata i Andrzej Krawczykowie, Jerzy Grabarczyk, Małgorzata Kaśkiewicz - Borkowska i Katarzyna Pawłowska. Puchary i dyplomy wręczali: wiceprezes LGD w Modliszewicach - Anna Kaźmierczyk, przewodniczący KTP ZG PTTK w Warszawie - Stanisław Łuć i prezes ZO PTTK w Żarnowie - Włodzimierz Szafiński.
Konferencja była dobrą okazją do przekazania legitymacji i odznaki Przodownika Turystyki Pieszej Sabinie Kubiszewskiej, jak również srebrnych odznak turystyki pieszej Cezariuszowi Szulcowi i Jackowi Wojciechowskiemu. O turystyce pieszej w Oddziałach PTTK w Pabianicach i Sieradzu mówili kolejno Aleksander Duda i Wiesława Sujecka. Była też wzmianka o wybranych imprezach pieszych w O/ PTTK w Opocznie i Łodzi.
Następną prezentacją multimedialną , którą przygotował Adam Grabowski, dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie były "Atrakcje turystyczne powiatu opoczyńskiego". Wójt gminy Żarnów - Krzysztof Nawrocki w swoim wystąpieniu bogato ilustrowanym archiwalnymi zdjęciami poprowadził nas "Śladami kultury żydowskiej na terenie gminy Żarnów". Po krótkim podsumowaniu przebiegu konferencji zaproszono uczestników na turystyczny posiłek - zalewajkę, sponsorowaną przez gminę Żarnów. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe gadżety konferencyjne: odznakę, notes i długopis. Była też okolicznościowa pieczątka, oraz materiały promocyjne przydatne turystom min. mapa ze szczegółowym przebiegiem "Piekielnego Szlaku". Konferencji towarzyszyła wystawa fotograficzna - 50 zdjęć z poszczególnych etapów wędrówki w/w szlakiem. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele władz: starosta wieruszowski Andrzej Szymanek, wicestarosta opoczyński Marcin Baranowski, sekretarz gminy Aleksandrów Paweł Mamrot, członek Zarządu Powiatu Opoczyńskiego Bogdan Kubiszewski i oczywiście wójt gminy Żarnów Krzysztof Nawrocki. Władze naczelne Towarzystwa reprezentował Bogdan Komorowski - członek GKR PTTK w Warszawie, otrzymaliśmy także pozdrowienia od wiceprezesa ZG PTTK Andrzeja Gordona. Na sali obrad byli przedstawiciele oddziałów z Końskich (woj. świętokrzyskie), z Oddziału im. Jana Czeraszkiewicza w Łodzi , z O/Łódź- Polesie, Opoczna, Pabianic, Sieradza, Wieruszowa i Żarnowa, dyrektorzy szkół, redaktor "Tygodnika Opoczyńskiego", dyrektorzy placówek muzealnych itp.
Łącznie w konferencji wzięło udział 58 osób. Warto dodać, że w tym samym czasie, gdy odbywało się spotkanie w Żarnowie, trzynaście drużyn szkolnych z terenu działania O/PTTK w Żarnowie (215 osób) brało udział w XX jubileuszowym Rajdzie Niepodległości organizowanym przez 20 lat wspólnie z O/PTTK w Końskich.

                        Włodzimierz Szafiński
fot: Janusz Aleksandrowicz
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.