PODZIAŁ ZADAŃ
W KOMISJI TURYSTYKI PIESZEJ ZG PTTK
W KADENCJI 2023 - 2026 r.

1.Konstancjusz MojżyszPrzewodniczący Komisji
Kierowanie i nadzór nad pracami Komisji. Stała współpraca z Zarządem Głównym PTTK.Ewidencja nizinnych znakowanych szlaków pieszych. Przydział środków oraz nadzór nad pracami znakarskimi i ich rozliczeniem. Szkolenie i ewidencja znakarzy. Udział w pracach komisji egzaminacyjnych.
2.Ewa BosackaWiceprzewodnicząca
Zastępstwo przewodniczącego Komisji.
Stałe prowadzenie i aktualizacja strony internetowej Komisji. Redakcja biuletynu "Piechur". Udział w pracach komisji egzaminacyjnych.
3.Aleksandra Maria StaszakWiceprzewodnicząca
Zastępstwo przewodniczącego Komisji.
Nadzór nad formą i przebiegiem egzaminów dla kandydatów na Przodowników TP i rozszerzających uprawnienia. Prowadzenie ewidencji Przodowników TP. Popularyzacja turystyki pieszej wśród młodzieży. Udział w pracach komisji egzaminacyjnych.
4.Rafał ModzelewskiSekretarz Komisji
Kontakty z jednostkami terenowymi, współpraca z biurem ZG, protokoły posiedzeń, akcja wystawiennicza, archiwum KTP ZG. Kontakty robocze z Komisjami ZG. Prowadzenie korespondencji. Ewidencja nizinnych znakowanych szlaków pieszych. Udział w pracach komisji egzaminacyjnych.
5.Zbigniew CurylCzłonek Komisji
Popularyzacja turystyki pieszej wśród młodzieży. Udział w pracach komisji egzaminacyjnych.
6.Paweł Albert KowalczykCzłonek Komisji
Prowadzenie Głównego Referatu Weryfikacyjnego. Weryfikacja OTP wyższych stopni, statystyki. Nadzór nad imprezami centralnymi i ogólnopolskimi oraz akcjami tematycznymi. Nadzór nad dystrybucją odznak, książeczek i regulaminów TP. Udział w pracach komisji egzaminacyjnych.
7.Grzegorz KowalskiCzłonek Komisji
Nadzór nad imprezami centralnymi i ogólnopolskimi oraz akcjami tematycznymi. Udział w pracach komisji egzaminacyjnych.
8.Cezary KrólCzłonek Komisji
Współpraca przy ewidencji TRW. Ewidencja klubów turystyki pieszej. Popularyzacja turystyki pieszej wśród młodzieży. Udział w pracach komisji egzaminacyjnych.
9.Marcin Andrzej KlemenskiCzłonek Komisji
Dokumentacja wniosków i uwag do regulaminów PTP i OTP. Krajoznawstwo w imprezach pieszych. Tematyka historyczna w imprezach pieszych. Popularyzacja turystyki pieszej wśród młodzieży. Udział w pracach komisji egzaminacyjnych.


Stali Współpracownicy Komisji
1.Zdzisław GostomskiWspółpraca z Komisją w zakresie imprez centralnych. Utrzymanie łączności Komisji ze środowiskiem Kujawsko-Pomorskim. Udział w pracach komisji egzaminacyjnych.
2.Elżbieta NowakWspółpraca z Komisją w zakresie szkoleń. Udział w pracach komisji egzaminacyjnych. Utrzymywanie łączności ze środowiskiem Warmii i Mazur.
3.Szymon WołkowiczProwadzenie Głównego Referatu Weryfikacyjnego. Weryfikacja OTP wyższych stopni, statystyki. Współpraca przy ewidencji TRW.
4.Włodzimierz SzafińskiWspółpraca z Komisją w zakresie popularyzacji turystyki pieszej wśród młodzieży. Utrzymanie łączności Komisji ze środowiskiem Ziemi Łódzkiej.
5.Izabela SobierajWspółpraca z Komisją w zakresie popularyzacji turystyki pieszej wśród młodzieży. Utrzymanie łączności Komisji ze środowiskiem Pomorza. Udział w pracach komisji egzaminacyjnych.
6.Grzegorz GuzikWspółpraca z Komisją w zakresie elektronicznych rozwiązań dla osób zdobywających OTP. Utrzymanie łączności Komisji ze środowiskiem Podkarpacia. Udział w pracach komisji egzaminacyjnych.
7.Helena GrzywaczWspółpraca z Komisją w zakresie regulaminów OTP i PTP. Utrzymanie łączności ze środowiskiem Małopolski. Udział w pracach komisji egzaminacyjnych.
8.Julian SzymszonWspółpraca z Komisją w zakresie ewidencji nizinnych znakowanych szlaków pieszych i prac znakarskich. Utrzymanie łączności ze środowiskiem Dolnego Śląska. Udział w pracach komisji egzaminacyjnych.
9.Romuald CholewaWspółpraca z Komisją w zakresie imprez centralnych TP. Utrzymanie łączności Komisji ze środowiskiem Górnego Śląska. Udział w pracach komisji egzaminacyjnych.
10.Leszek WarownyWspółpraca z Komisją w zakresie regulaminów. Utrzymanie łączności Komisji ze środowiskiem Lubelszczyzny. Udział w pracach komisji egzaminacyjnych.
11.Marcin KruszczyńskiWspółpraca z Komisją w zakresie popularyzacji turystyki pieszej wśród młodzieży oraz ewidencja klubów Turystyki Pieszej. Udział w pracach komisji egzaminacyjnych. Utrzymanie łączności Komisji ze środowiskiem Pomorza Zachodniego.

Powołuje się następujące zespoły problemowe:
- Zespół ds. Przodowników TP (szkolenie, egzaminy i ewidencja Przodowników Turystyki Pieszej) Marcin Czerwiński, Ewa Bosacka, Marcin Andrzej Klemenski, Aleksandra Maria Staszak.
- Zespół ds. Szlaków i Znakarzy (ewidencja nizinnych szlaków pieszych, podział środków i nadzór nad pracami znakarskimi oraz ewidencja i szkolenie znakarzy) Konstancjusz Mojżysz, Rafał Modzelewski, Paweł Albert Kowalczyk.
- Zespół ds. Imprez Ogólnopolskich (centralne imprezy turystyki pieszej, ogólnopolskie akcje rocznicowe, imprezy o charakterze ogólnopolskim) Grzegorz Kowalski, Paweł Albert Kowalczyk, Zdzisław Gostomski.
- Zespół ds. Weryfikacji OTP (stała weryfikacja Odznak Turystyki Pieszej, ewidencja i nadawanie uprawnień TRW) Paweł Albert Kowalczyk, Aleksandra Maria Staszak, Cezary Król, Szymon Wołkowicz.
- Zespół ds. Informacji (prowadzenie i aktualizacja strony internetowej Komisji, redakcja i wydawanie biuletynu "Piechur", kontakty z Gościńcem) Ewa Bosacka, Marcin Czerwiński, Włodzimierz Majdewicz, Krystian Grajczak.
- Zespół ds. młodzieży i klubów turystyki pieszej (propagowanie turystyki pieszej i funkcji Młodzieżowego Przodownika TP wśród młodzieży, prowadzenie ewidencji i współpraca z klubami TP, współpraca z SKKT-PTTK) Marcin Andrzej Klemenski, Aleksandra Maria Staszak, Cezary Król, Marcin Kruszczyński.
- Zespół ds. elektronicznych rozwiązań związanych z turystyką pieszą (propagowanie turystyki pieszej i zdobywania OTP na urządzeniach mobilnych, rozwiązania dotyczące elektronicznych potwierdzeń) Konstancjusz Mojżysz, Rafał Modzelewski, Cezary Król, Marcin Andrzej Klemenski, Aleksandra Maria Staszak, Marcin Czerwiński.


Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.