Składy Komisji Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTKKadencja 1952-1955
Przewodniczący: Kazimierz Biskupski, od stycznia 1954 r. Alina Pruszyńska
Sekretarz: Wanda Bem
Wiceprzewodniczący: Stanisław Gabryszewski
Prezydium: Jadwiga Czajka, Biruta Gerlach, Zdzisław Migurski, Wanda Bem


Kadencja 1956-1957
Przewodniczący: Jacek Szomański
Sekretarz: Wanda Bem
Wiceprzewodniczący: Ferdynand Trap
Prezydium: Jadwiga Czajka, Biruta Gerlach, Mieczysław Durski, Wanda Bem, Zdzisław Migurski, Marceli Najder, Janusz Żmudziński


Kadencja 1958-1960
Przewodniczący: Edmund Mieroszewicz
Sekretarz: Wanda Bem
Wiceprzewodniczący: Adam Słomczyński, Bronisław Turoń
Prezydium: Henryk Tomkiewicz, Jadwiga Czajka, Biruta Gerlach
Plenum: Józef Aleksandrowicz, Mieczysław Duralski, Marceli Najder, Jacek Szomański, Andrzej Wróbel, Janusz Żmudziński


Kadencja 1960-1962
Przewodniczący: Adam Słomczyński
Sekretarz: Henryk Tomkiewicz
Wiceprzewodniczący: Wanda Bem, Bronisław Turoń
Prezydium: Mieczysław Duralski, Biruta Gerlach, Józefa Hunek, Bohdan Kurowski, Marceli Najder, Stanisław Romaszkan, Janusz Umiński, Andrzej Wróbel
Plenum: 17 przewodniczących Okręgowych KTP oraz przedstawiciel KTP Oddziału Stołecznego.


Kadencja 1962-1965
Przewodniczący: Adam Słomczyński
Sekretarz: Irena Grabowska, od 01.01.1964 Krystyna Iwaszkiewicz
Wiceprzewodniczący: Wanda Bem, Mieczysław Duralski, Bronisław Turoń
Prezydium: Józefa Hunek, Marceli Najder, Helena Mączewska, Henryk Tomkiewicz, Stanisław Trzeciak, Henryk Wesołowski, Wojciech Zajchowski
Plenum: 18 przewodniczących Okręgowych KTP


Kadencja 1965-1968
Przewodniczący: Jerzy Śliziński
Sekretarz: Krystyna Iwaszkiewicz
Wiceprzewodniczący: Wanda Bem, Mieczysław Duralski, Bronisław Turoń
Prezydium: Janusz Andrusikiewicz, Józefa Hunek, Kazimierz Konopka, Wacław Kwaśniewski, Adam Słomczyński, Henryk Tomkiewicz, Stanisław Trzeciak, Henryk Wesołowski, Wojciech Zajchowski
Plenum: Władysław Adamski, Jan Grellus, Jerzy Gruszczyński, Wiesław Karger, Zygmunt Kleszczyński, Włodzimierz Koncman, Jadwiga Kubicka, Teofil Ligenza vel Ozimek, Aniela Michalska, Zbigniew Miesojad, Marceli Najder, Tadeusz Radda, Jan Skoczek, Maciej Wdowicki, Edward Wołoszyn


Kadencja 1968-1972
Przewodniczący: Adam Słomczyński, od 12.10.1968 Henryk Tomkiewicz
Sekretarz: -
Wiceprzewodniczący: Mieczysław Duralski, Wiesław Karger
Prezydium: Wanda Bem, Władysław Gwardys, Józefa Hunek, Włodzimierz Koncman, Bronisław Turoń
Plenum: Janusz Andrusikiewicz, Jan Grellus, Zygmunt Kleszczyński, Kazimierz Konopka, Teofil Ligenza vel Ozimek, Adam Massalski, Aniela Michalska, Edmund Mieroszewicz, Zofia Mizeracka, Marceli Najder, Ryszard Popiel, Włodzimierz Przybylski, Alfred Rutkiewicz, Marian Skowronek, Florian Waligórski, Maciej Wdowicki, Edward Wołoszyn, Aleksander Wójcik, Michał Zachmann, Władysław Ziemliński


Kadencja 1973-1976
Przewodniczący: Henryk Tomkiewicz
Sekretarz: Krzysztof Malinowski
Wiceprzewodniczący: Władysław Gwardys, Wiesław Karger, Aleksander Wójcik
Prezydium: Mieczysław Duralski, Józefa Hunek, Włodzimierz Koncman, Helena Mączewska, Aniela Michalska, Kazimierz Konopka, Marceli Najder
Plenum: Janusz Andrusikiewicz, Michał Danielewicz, Zygmunt Grunt, Jerzy Hajder, Anna Juszkiewicz, Zygmunt Kleszczyński, Teofil Ligenza vel Ozimek, Hieronim Macioszek, Ryszard Mamenas, Henryk Maryniak, Ryszard Popiel, Antoni Ratyński, Anastazja Siczek, Zdzisław Sroczyński, Wiesława Turecka, Edward Tworkowski, Edward Urbanik, Michał Zachmann


Kadencja 1977-1981
Przewodniczący: Henryk Tomkiewicz
Sekretarz: Krzysztof Malinowski
Wiceprzewodniczący: Władysław Gwardys, Wiesław Karger
Prezydium: Mieczysław Duralski, Włodzimierz Majdewicz, Aniela Michalska, Jan Stankiewicz, Sylwester Tomaszewski, Teresa Trębala, Aleksander Wójcik, Zbigniew Zieliński
Plenum: Przewodniczący Okręgowych KTP


Kadencja 1981-1985
Przewodniczący: Henryk Tomkiewicz
Sekretarz: Krzysztof Malinowski
Wiceprzewodniczący: Wiesław Karger, Teresa Trębala
Prezydium: Władysław Gwardys, Włodzimierz Majdewicz, Janusz Szczęsny, Sylwester Tomaszewski, Aleksander Wójcik, Jadwiga Zwierz
Plenum: Przewodniczący Okręgowych KTP


Kadencja 1985-1989
Przewodniczący: Henryk Tomkiewicz, od 08.10.1988 Wiesław Karger
Sekretarz: Sylwester Tomaszewski
Wiceprzewodniczący: Władysław Gwardys, Włodzimierz Majdewicz, Wiesław Karger Prezydium: Janusz Andrusikiewicz, Konrad Bielecki, Zygfryd Kubica, Janusz Szczęsny, Sylwester Tomaszewski, Teresa Trębala, Jadwiga Zwierz
Plenum: Ryszard Bałabuch, Stanisław Bronisz, Tadeusz Chrzaniuk, Stanisław Gross, Piotr Jeszke, Jerzy Kaźmierczak, Stanisław Kilian, Anna Leszczyńska, Józef Piotrowicz, Włodzimierz Przybylski, Jan Sikorski, Włodzimierz Szafiński, Zofia Tomala-Zachmann, Krzysztof Wysocki


Kadencja 1989-1993
Przewodniczący: Wiesław Karger
Sekretarz: Elżbieta Łapińska
Wiceprzewodniczący: Władysław Gwardys, Włodzimierz Majdewicz
Prezydium: Konrad Bielecki, Stanisław Gross, Piotr Jeszke, Janusz Szczęsny, Teresa Trębala, Aleksander Wójcik, Jadwiga Zwierz
Plenum: Anna Andrusikiewicz, Henryk Antkowiak, Ryszard Bałabuch, Tadeusz Bujwid, Jerzy Kaźmierczak
Stali współpracownicy: Kazimierz Chwesiuk


Kadencja 1993-1997
Przewodniczący: Wiesław Karger
Sekretarz: Jadwiga Zwierz
Wiceprzewodniczący: Konrad Bielecki, Władysław Gwardys, Włodzimierz Majdewicz
Prezydium: Janusz Szczęsny, Teresa Trębala
Plenum: Anna Andrusikiewicz, Henryk Antkowiak, Ryszard Bałabuch, Tadeusz Bujwid, Romuald Cholewa, Danuta Kublikowska, Józef Tokarz, Aleksander Wójcik
Stali współpracownicy: Kazimierz Chwesiuk, Jadwiga Garapich, Grzegorz Łukomski, Monika Pszczółkowska


Kadencja 1997-2001
Przewodniczący: Włodzimierz Majdewicz
Sekretarz: Jadwiga Zwierz
Wiceprzewodniczący: Konrad Bielecki, Władysław Gwardys, Teresa Trębala
Prezydium: Henryk Antkowiak, Janusz Szczęsny, od września 2000 Jadwiga Garapich
Plenum: Ryszard Bałabuch, Romuald Cholewa, Stanisław Łuć, Beata Musiałowska, Elżbieta Nowak, Andrzej Stróżecki, Andrzej Suski, Adam Szepiel
Stali współpracownicy: Kazimierz Chwesiuk, do września 2000 Jadwiga Garapich, Grzegorz Łukomski


Kadencja 2001-2005
Przewodniczący: Włodzimierz Majdewicz
Honorowy Przewodniczący: Władysław Gwardys
Sekretarz: Jadwiga Zwierz
Wiceprzewodniczący: Konrad Bielecki, Stanisław Łuć
Prezydium: Ryszard Bałabuch, Włodzimierz Szafiński, Maria Tkaczyńska
Plenum: Henryk Antkowiak, Romuald Cholewa, Paweł Mordal, Elżbieta Nowak, Waldemar Pol, Andrzej Stróżecki, Andrzej Suski, Adam Szepiel
Stali współpracownicy: Kazimierz Chwesiuk, Jan Piotrowski , Teresa Trębala


Kadencja 2005-2009
Przewodniczący: Włodzimierz Majdewicz
Honorowy Przewodniczący: Władysław Gwardys
Sekretarz: Jadwiga Zwierz
Wiceprzewodniczący: Konrad Bielecki, Stanisław Łuć
Prezydium: Henryk Antkowiak, Ryszard Bałabuch, Romuald Cholewa, Elżbieta Nowak, Andrzej Stróżecki
Stali współpracownicy: Marcin Czerwiński, Paweł Mordal, Monika Pszczółkowska, Teresa Trębala, Szymon Wołkowicz


Kadencja 2009-2013
Przewodniczący: Stanisław Łuć
Honorowy Przewodniczący: Władysław Gwardys , Włodzimierz Majdewicz
Sekretarz: Jadwiga Zwierz
Wiceprzewodniczący: Konrad Bielecki, Elżbieta Nowak
Prezydium: Henryk Adamski, Henryk Antkowiak, Ryszard Bałabuch, Romuald Cholewa, Marcin Czerwiński
Stali współpracownicy: Daniel Nazaruk, Monika Pszczółkowska (do maja 2012 r.), Teresa Trębala, Szymon Wołkowicz, Mieczysław Żochowski (od listopada 2012 r. p.o. sekretarza Komisji)


Kadencja 2013-2017
Przewodniczący: Stanisław Łuć
Honorowy Przewodniczący: Władysław Gwardys , Włodzimierz Majdewicz
Sekretarz: Mieczysław Żochowski
Wiceprzewodniczący: Marcin Czerwiński, Elżbieta Nowak
Prezydium: Henryk Adamski, Roman Jaskulski, Bartosz Leoniak, Konrad Majewski, Daniel Nazaruk
Stali współpracownicy: Henryk Antkowiak, Ryszard Bałabuch, Konrad Bielecki, Romuald Cholewa, Zdzisław Gostomski, Marcin Klemenski, Marcin Kruszczyński, Leszek Warowny, Szymon Wołkowicz


Kadencja 2017-2023
Przewodniczący: Marcin Czerwiński
Honorowy Przewodniczący: Włodzimierz Majdewicz, Stanisław Łuć
Sekretarz: Mieczysław Żochowski
Wiceprzewodniczący: Konrad Szymon Majewski, Roman Jaskulski
Prezydium: Bartosz Leoniak, Ewa Bosacka, Ewa Brosz, Konstancjusz Mojżysz, Katarszyna Ogonowska
Stali współpracownicy: Elżbieta Nowak, Romuald Cholewa, Zdzisław Gostomski, Marcin Klemenski, Marcin Kruszczyński, Leszek Warowny, Szymon Wołkowicz, Marcin Rogoziński


Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.