MEDAL 100-LECIA PTT


MEDAL 100-LECIA PTK Medal wydany został przez Zarząd Główny PTTK dla uczczenia 100 rocznicy powstania Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Na awersie umieszczone zostały daty 1873 PTTK 1973
W centrum kompozycji znajduje się gałązka kosodrzewiny, a w dolnej części ślady stóp.
Na rewersie znajdują się zwrócone do siebie, wykonane delikatną kreską rysunki profili Tytusa Chałubińskiego i Walerego Eliasza Radzikowskiego.
Medal ten przy okazji uroczystości rocznicowych wręczano wybitnym działaczom PTTK w oryginalnym drewnianym etui.
Wśród wyróżnionych tym medalem osób znalazło się również grono Przodowników Turystyki Pieszej w sposób szczególny zasłużonych dla popularyzacji i rozwoju pieszego wędrowania i krajoznawstwa.
W dniu 28 października 1973 roku Sekretarz Generalny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Jacek Węgrzynowicz wręczył Medale 100-lecia Turystyki Polskiej Anieli Michalskiej, Władysławowi Gwardysowi, Włodzimierzowi Koncmanowi i Henrykowi Tomkiewiczowi.
Ponadto Zarząd Główny PTTK przyznał Medale 100-lecia Turystyki Polskiej Wandzie Bem i Marcelemu Najderowi.

Medal wybito w 1973 roku w Mennicy Warszawskiej.
Według projektu Stanisława Sikory, w nakładzie 513 egzemplarzy z tombaku patynowanego, o średnicy 60 mm.

Opracował Włodzimierz MajdewiczPowrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.