I OGÓLNOPOLSKA WYSTWA ZNACZKA TURYSTYCZNEGO
OPOLE 1975


Medal wydano w 1975 roku w Opolu. Upamiętnia on udział w I Ogólnopolskiej Wystawie Znaczków Turystycznych. Wystawa była imprezą towarzyszącą XVIII Ogólnopolskiemu Zlotowi Przodowników Turystyki Pieszej, który odbywał się w dniach 26-28 września 1975 roku w Opolu.
W trakcie wystawy obowiązywał podział na dwie kategorie zbiorów. Zbiory autorskie prezentowane były przez twórców, projektów znaczków. Jako odrębną grupę potraktowano zbiory kolekcjonerskie. Medal pamiątkowy wraz z dyplomem otrzymywali wszyscy wystawcy. Medale wykonano w miedzi mosiądzowanej, średnica 42 mm.
Na awersie umieszczono herb Opola z nałożonym w dolnej części znakiem PTTK. Na obrzeżu medalu biegnie napis:
WYSTWA ZNACZKA TURYSTYCZNEGO OPOLE 1975.

Na rewersie gładkie lekko wypukłe tle na nim grawerowana pierwsza litera imienia i nazwisko wystawcy poniżej 1975.
Organizatorem XVIII Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej i towarzyszącej mu I Ogólnopolskiej Wystawy Znaczka Turystycznego była Okręgowa Komisja Turystyki Pieszej w Opolu.

Opracował Włodzimierz Majdewicz

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.