XXV LAT KOMISJI TURYSTYKI PIESZEJ ZG PTTK
Medal wydany w 1977 roku


Medal ten zapoczątkował serię medali związanych bezpośrednio z historią Komisji Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK. Medali takich jest kilka wydane zostały z inicjatywy Komisji i na jej zlecenie.
Okazją do ich wydania bywały kolejne uroczyście obchodzone rocznice utworzenia Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK w 1952 roku.

Pierwszy z nich to medal wydany w związku z obchodami 25 -lecia Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK w 1977 roku.
Na awersie przedstawiono znaną antyczną statuetkę " Spinario"- chłopca wyjmującego cierń ze stopy .Wykonana w brązie figurka z I wieku p.n.e. znajduje się w zbiorach Muzeum Kapitolińskiego w Rzymie.
Marmurową wersję "Spinario" można obejrzeć w kolekcji Villa Borghese.
Ale nie trzeba jechać do Rzymu by ją obejrzeć. Odlana w brązie kopia "Spinario " znajduje się w posiadaniu Muzeum Narodowego w Warszawie i przez wiele lat witała zwiedzających na dziedzińcu przed głównym wejściem.
Sylwetkę Spinario umieszczono centralnie na tle stworzonym przez pionowo żłobkowaną fakturę. Kompozycja ta wypełnia całą powierzchnię awersu. Na rewersie umieszczono ukośnie położony owal podzielony na ćwiartki.
W nich od lewej ku górze znajdują się daty i napisy

1952 - XXV LAT KOMISJI TURYSTYKI PIESZEJ.
W dole po lewej POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZE - 1977.

Pierwsze medale 25 lecia Komisji Turystyki Pieszej ZG wręczono uroczyście w trakcie Krajowej Narady Aktywu Pieszego, która odbywała się w lipcu 1977 w Warce -Winiarach. Kolejne medale wręczano przy okazji uroczystych spotkań aktywu pieszego odbywających się na terenie Polski.
Medal według projektu Romana Trębacza o średnicy 60 milimetrów z tombaku patynowanego wydano w Mennicy Warszawskiej, nakład medalu wynosił 300 egzemplarzy.
Medal ten został zrealizowany dzięki inicjatywie Przewodniczącego KTP ZG PTTK Henryka Tomkiewicza oraz zaangażowaniu i kontaktom członka Prezydium KTP Władysława Gwardysa.
Był to pierwszy z serii medali wybitych staraniem KTP ZG PTTK.

Opracował Włodzimierz Majdewicz

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.