MIECZYSŁAW ORŁOWICZ


Medal wydano w 1980 roku z okazji ćwierćwiecza powołania Zakładowego Koła PTTK im. Mieczysława Orłowicza przy Ministerstwie Komunikacji. Jedną z założycielek tego Koła była znana działaczka PTTK Aniela Michalska.
Na awersie zwrócone w lewo popiersie Mieczysława Orłowicza W otoku półkolisty napis:

KOŁO PTTK IM. MIECZYSŁAWA ORŁOWICZA PRZY MK.

Na rewersie napis w centrum:
25 LAT
KOŁA PTTK
PRZY MINISTERSTWIE
KOMUNIKACJI
1955 – 1980

Na awersie przedstawiono portret Mieczysława Orłowicza jednego z prekursorów turystyki pieszej i krajoznawstwa, wybitnej postaci związanej z Polskim Towarzystwem Krajoznawczym od pierwszych lat jego istnienia aż po lata pięćdziesiąte ubiegłego wieku.
Medal wykonano w Mennicy Warszawskiej według projektu Andrzeja Arcimowicza.
Średnica 60 mm. Tombak srebrzony i oksydowany 160 szt.
Tombak patynowany 30 szt.
Medal emitowało Koło PTTK nr 93 im. Mieczysława Orłowicza przy Ministerstwie Komunikacji Zakładowe Koło PTTK Nr.93 jest jednostką organizacyjną Oddziału Stołecznego PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Warszawie.Opracował Włodzimierz Majdewicz

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.