II Kongres Krajoznawczy Płock 1980


Medal wydano w 1980 roku z okazji II Kongresu Krajoznawczego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, który odbywał się w Płocku.
Na awersie umieszczono kwadrat wzdłuż jego boków rozmieszczono litery tworzące napis: II KONGRES PŁOCK 1980.
W centrum kompozycji znajduje się znak PTTK nałożony na "różę wiatrów" nieco wyżej na półkolu słowo KRAJOZNAWCZY. Tło kwadratu wypełnione zostało plastyczną szachownicą.
Na rewersie znajduje się tej samej wielkości kwadrat na nim poziomo po przekątnej umieszczono panoramę starej części Płocka częściowo przesłoniętą drzewami, między którymi znajduje się napis: POZNAJ SWÓJ KRAJ I OJCZYŹNIE SŁUŻ.
W dole na tle fal wiślanych znajduje się Orzeł z literą "P" na piersi. Medal wykonano w Mennicy Warszawskiej według projektu Edwarda Gorola. Na zlecenie Zarządu Głównego PTTK.
Średnica 70 mm. Tombak patynowany. Nakład 1500 egzemplarzy.Opracował Włodzimierz Majdewicz

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.