150 ROCZNICA POWSWTANIA LISTOPADOWEGO


Grupę medali nawiązujących do popularyzowanych przez KTP ZG tematów i postaci historycznych otwiera wydany w 1980 roku medal poświęcony bohaterowi Nocy Listopadowej 1830 roku-Piotrowi Wysockiemu.
Na awersie umieszczono portret Piotra Wysockiego a z lewej strony wizerunku wypowiedziane niegdyś przez niego słowa -
"WSZYSTKO DLA OJCZYZNY NIC DLA MNIE".
Poniżej portretu półkoliście biegnie napis PIOTR WYSOCKI.
Na rewersie całą lekko wklęsłą powierzchnię medalu wypełnia orzeł w koronie.
Pomiędzy końcami szeroko rozpostartych skrzydeł orła, na dolnej części obrzeża medalu umieszczono napis -
"150 ROCZNICA POWSTANIA LISTOPADOWEGO".
U góry nad głową orła znalazły się daty 1830 - 1980.
Medal o średnicy 70 milimetrów wybito w Mennicy Warszawskiej. Medal wykonany jest z tombaku patynowanego w nakładzie 300 egzemplarzy. Medal wznowiono w 1986 roku w ilości kolejnych 300 sztuk.
W roku 1989 medal wydano po raz trzeci tym razem było to 500 sztuk w tombaku posrebrzanym i oksydowanym.
Medal wydał Oddział PTTK w Warce oddając w ten sposób cześć Piotrowi Wysockiemu wywodzącemu się z Warki i spoczywającemu na miejscowym cmentarzu.
Medal został wydany w ramach zainicjowanej przez KTP ZG PPTTK ogólnopolskiej akcji imprez pieszych "PTTK W 150 ROCZNICĘ POWSTANIA LISTOPADOWEGO".
Autorem projektu medalu był Marek Grzebalski.Opracował Włodzimierz Majdewicz

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.