XXX LAT KOMISJI TURYSTYKI PIESZEJ
ZG PTTK


Medal ten wydano w roku 1982 dla upamiętnienia 30 rocznicy powołania Komisji Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK. Na awersie przedstawiono portret Mieczysława Orłowicza jednego z prekursorów turystyki pieszej i krajoznawstwa , wybitnej postaci związanej z Towarzystwem od pierwszych lat jego istnienia aż po lata pięćdziesiąte ubiegłego wieku. Mieczysław Orłowicz uznawany jest powszechnie za osobę niezwykle zasłużoną dla turystyki pieszej przez konsekwentne budowania krajoznawczego modelu pieszego wędrowania.
Kompozycję plastyczną awersu uzupełniły umieszczone z prawej strony portretu daty urodzin Mieczysława Orłowicza w 1881 oraz jego śmierci w 1959 roku. Na rewersie znajdują się daty 1952-1997 i napis XXX lat KOMISJI TURYSTYKI PIESZEJ ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTTK.
Medal wykonano w Mennicy Warszawskiej według projektu Włodzimierza Majdewicza w dwóch wersjach jedna w kolorze tombaku patynowanego w ilości 250 sztuk, druga wersja medalu była srebrzona wybito ją w ilości 150 egzemplarzy. Medal miał typową dla produktów Mennicy średnicę 70 mm.
Medale przyznawała Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK z własnej inicjatywy lub na wnioski jednostek terenowych.
Medale XXX-lecia KTP ZG PTTK uroczyście wręczano wraz z dyplomami osobom zasłużonym dla popularyzacji i rozwoju turystyki pieszej.
Pewna ilość medali przeznaczona była dla kolekcjonerów.Opracował Włodzimierz Majdewicz

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.