ALEKSANDER JANOWSKI
TRZYDZIESCI LAT ODDZIAŁU PTTK ŚRÓDMIEŚCIE
W WARSZAWIEMedal wydany w 1983 roku z okazji XXX - lecia Oddziału PTTK Śródmieście (Stołecznego). Odział ten nosi imię Aleksandra Janowskiego i ma znaczne zasługi w popularyzowaniu postaci swego patrona, jednego z twórców Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Od 1967 roku począwszy organizowany jest każdego roku przez tamtejszą Komisję Turystyki Pieszej rajd pieszy po Mazowszu imienia Aleksandra Janowskiego.
Na awersie medalu całą przestrzeń wypełnia portret Aleksandra Janowskiego ustawiony centralnie na gładkim lekko wklęsłym ku środkowi tle.
Pod portretem półkoliście biegnie napis:
ALEKSANDER JANOWSKI.
Na rewersie umieszczono historyczną odznakę organizacyjną Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Nad odznaką znajduję się napis:
TRZYDZIESCI LAT
ODDZIAŁU PTTK
ŚRÓDMIEŚCIE W
WARSZAWIE
1983
Medal wykonano w Mennicy Warszawskiej według projektu Włodzimierza Majdewicza. Medal ma średnicę 70 milimetrów wybito go z tombaku patynowanego w ilości 300 egzemplarzy.

Opracował: Włodzimierz Majdewicz
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.