1983 - Medal z Romuladem Trauguttem

Medal ten ukazał się w związku z zainicjowaną przez Komisję Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK w roku 1983 ogólnopolską akcją rajdów i wycieczek pieszych przypominających 120- rocznicę Powstania Styczniowego. Na awersie znajduje się duże popiersie Romualda Traugutta po jego lewej stronie poziomo umieszczono daty 1825 - urodzin oraz 1864 datę śmierci. Po prawej stronie wzdłuż krawędzi biegnie napis ROMUALD TRAUGUTT.
Na rewersie umieszczono z dbałością o heraldyczne szczegóły historyczny trójdzielny herb Polski z okresu Powstania Styczniowego.
Herb jest wypukły i plastyczny. W około umieszczono napis – "PTTK W 120 ROCZNICĘ POWSTANIA STYCZNIOWEGO".
Medal wybito w Mennicy Warszawskiej według projektu Włodzimierza Majdewicza. Wykonano go z tombaku patynowanego, średnica 70 milimetrów w nakładzie 1000 egzemplarzy.
Medal wydał Oddział Miejski PTTK w Warce.Opracował Włodzimierz Majdewicz

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.