35 lat PTTK w Województwie Radomskim


Medal wydany został w 1985 roku. Awers medalu wypełnia kompozycja, na którą składają się duży napis: XXXV LAT i obok niego na obniżonym z prawej strony tle słowa: POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO W WOJEWÓDZTWIE RADOMSKIM nieco poniżej niej znajduje się data 1985 pod gałązką dębową.
Cała płaszczyzna rewersu wypełniona jest luźno rozłożonymi herbami siedmiu miast, w których działały Oddziały PTTK podległe organizacyjnie Zarządowi Wojewódzkiemu PTTK w Radomiu. Dominuje duży herb Radomia, z którego prawej strony rozmieszczono herby: Nowego Miasta, Warki, Kozienic, Przysuchy, Szydłowca i Pionek. Na dole umieszczono litery ZW PTTK.
Medal wykonano w Mennicy Warszawskiej według projektu Alfreda Kózki.
Średnica 70 mm. Tombak patynowany – 500 szt.
Medal wydany został przez Oddział Miejski PTTK w Warce.

Opracował Włodzimierz Majdewicz

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.