"SZLAKIEM ALEKSANDRA JANOWSKIEGO"


W roku 1987 ukazał się medal pamiątkowy ściśle związany z turystyką pieszą. Wydano go w ramach ogłoszonej przez KTP ZG PTTK ogólnopolskiej akcji imprez pieszych upamiętniających 80-tą rocznicę pierwszej zbiorowej wycieczki Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w 1907 roku.
Medal ten wydano na pamiątkę rocznicowego cyklu wycieczek pieszych przebiegających pod hasłem "SZLAKIEM ALEKSANDRA JANOWSKIEGO". Wspomniany cykl wycieczek zorganizował Oddział PTTK Śródmieście (Stołeczny) im. Aleksandra Janowskiego w Warszawie.
Na awersie medalu dominuje historyczna odznaka Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w tle odznaki znajdują się liście dębu. Po prawej stronie biegnie napis "80-ROCZNICA PIERWSZEJ ZBIOROWEJ WYCIECZKI".
Na rewersie pokazano grupę turystów pieszych idących na tle zamykających półkoliście horyzont wielkich liter PTTK, po bokach umieszczono daty 1907 - 1987. W dolnej części na obrzeżu medalu umieszczono napis "WYCIECZKI SZKAKIEM AKEKSANDRA JANOWSKIEGO".
Medal o średnicy 70 milimetrów w patynowanym tombaku według projektu Włodzimierza Majdewicza wykonany został w Mennicy Warszawskiej w nakładzie 520 egzemplarzy.

Opracował Włodzimierz Majdewicz

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.