MAJOR HENRYK DOBRZAŃSKI - HUBAL


W roku 1988 ukazał się medal pamiątkowy z popiersiem majora Henryka Dobrzańskiego - Hubala na awersie. Popiersie majora usytuowano nieco na lewo od pionowej osi medalu, po prawej stronie widnieje konna sylwetka defilującego ułana z szablą w ręku. Środek tej strony medalu wypełnia pionowo położony proporzec kroju kawaleryjskiego z datami urodzin i śmierci majora Hubala, 1897-1940.Wyżej półkoliście umieszczono napis MAJOR NENRYK DOBRZAŃSKI HUBAL.
Na rewersie umieszczono kompozycję, na którą składają się następujące elementy: Zarys granic Rzeczypospolitej Polskiej z przed września 1939 roku, na nim stylizowany orzeł z żołnierskiej czapki po prawej stronie daty 1939-1989. Niżej na półkolu wytyczonym przez dolną część medalu znalazł się napis

PTTK W PIĘĆDZIESIĄTĄ ROCZNICĘ WRZEŚNIA.
Treść tego napisu to hasło ogólnopolskiej akcji ogłoszonej przez Komisję Turystyki Pieszej ZG PTTK a całość rewersu to dokładne odwzorowanie odznaki okolicznościowej towarzyszącej temu rocznicowemu przedsięwzięciu.
Autorem medalu jak i wspomnianej odznaki jest Włodzimierz Majdewicz. Medal wybito w Mennicy Warszawskiej nakładzie 1000 egzemplarzy.
Ma on średnicę 70 milimetrów i wykonany został z patynowanego tombaku. W roku 1989 medal ten został wznowiony, wydano kolejne 1000 egzemplarzy z tombaku srebrzonego i oksydowanego.

Opracował Włodzimierz Majdewicz

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.