Stefan Jaroń Kowalski


Medal pamiątkowy poświęcony postaci Stefana Jaronia Kowalskiego. Na awersie popiersie zwrócone lekko w prawo. Obok po prawej stronie daty: 1915-1979.
W otoku napis: STEFAN JAROŃ KOWALSKI.
Na rewersie Krzyż harcerski. Niżej napis:

PEDAGOGOWI
HARCERZOWI
ŻOŁNIERZOWI
POWSTANIA
WARSZAWSKIEGO
KRAJOZNAWCY
KLUB PTTK VARSOVIA.
Medal wykonano w Mennicy Warszawskiej według projektu Włodzimierza Majdewicza. Tombak srebrzony i oksydowany - 150 szt.
Patynowany i oksydowany 370 - szt.
Wydano w 1988 roku staraniem Klubu PTTK VARSOVIA .

Opracował Włodzimierz Majdewicz

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarz±du Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.