Medal i Plakieta pamiątkowa
XX LAT przewodniczenia KTP ZG PTTK
przez Henryka Tomkiewicza


W dniach 8-9 października 1988 roku odbyło się w Toruniu wyjazdowe Zebranie Plenarne Komisji Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK. Zebranie to miało szczególny charakter. W trakcie tego spotkania, które odbyło się w reprezentacyjnej sali Ratusza uroczyście pożegnano Kolegę Henryka Tomkiewicza, który po 20 latach pełnienia funkcji Przewodniczącego KTP ZG PTTK (od 1968 do 1988 roku) zrezygnował z dalszego kierowania Komisją.
Henryk Tomkiewicz był osobowością, która przez dwa dziesięciolecia nadawała ton i wyznaczała kierunki działań Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK a tym samym rozwoju zorganizowanej turystyki pieszej. Na zakończenie swej pracy w Komisji Kolega Henryk Tomkiewicz odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Z okazji tej szczególnej uroczystości wybito w srebrze w nakładzie jednego egzemplarza unikatowy medal pamiątkowy dla kolegi Henryka Tomkiewicza.
Na medalu tym zawarto w słowach i symbolach graficznych szczególnie istotne inicjatywy i działania podejmowane przez Komisję Turystyki Pieszej ZG PTTK w okresie przewodzenia jej przez Henryka Tomkiewicza. Planowane wybicie pewnej ilości takich samych medali w miedzi nie doszło niestety do skutku.


Wydano również w niewielkim nakładzie trawioną mosiężną plakietę z wizerunkiem awersu i rewersu wspomnianego medalu. Plakietę umocowano na drewnianym podkładzie. Jest to jedyny ślad po tym unikatowym medalu, który zaginął.
Medal według projektu Włodzimierza Majdewicza wybito dzięki staraniom, inicjatywie i przedsiębiorczości członka KTP ZG Tadeusza Bujwida. Plakietę pamiątkową wykonał Zygfryd Kubica członek Prezydium KTP ZG PTTK. Gospodarzem i organizatorem tego niezwykle uroczystego i pełnego różnorodnych atrakcji spotkania był Stanisław Gross członek KTP ZG PTTK jednocześnie Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Turystyki Pieszej w Toruniu.
Na pamiątkowej fotografii wykonanej w dniu 9.X.1989 roku Prezydium Komisji Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK.
Z kwiatami siedzi odznaczony Henryk Tomkiewicz. Stoją Sylwester Tomaszewski z Warszawy, Teresa Trębala z Płocka, Janusz Andrusikiewicz z Krakowa, Konrad Bielecki z Radomia, Janusz Szczęsny z Warszawy, Wiesław Karger z Gdańska, Jadwiga Zwierz z Warszawy, Władysław Gwardys w Warki, Włodzimierz Majdewicz z Warszawy i Zygfryd Kubica z Katowic.

Opracował Włodzimierz Majdewicz

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.