50 LAT ODDZIAŁU PTTK ŚRÓDMIEŚCIE
im. Aleksandra Janowskiego
( OODDZIAŁ STOŁECZNY)


Medal wydany w roku 1996 dla upamiętnienia pięćdziesiątej rocznicy powołania Oddziału Stołecznego PTTK. Odział ten uważany jest za kontynuatora powołanego w roku 1906 w Warszawie Oddziału Polskiego Tulskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Tło poziomo fakturowane w centralnej części znajduje się herb Warszawy z koroną nieco wysuniętą powyżej górnej krawędzi medalu. Poniżej obok siebie historyczny znak PTK i znak organizacyjny PTTK.
W górnej części medalu z lewej strony herbu umieszczono daty Wnawiązujące do rocznicy powołania PTK w Warszawie:

1906-1966
Z prawej strony herbu daty nawiązujące do pięćdziesiątej rocznicy funkcjonowania Oddziału PTK- PTTK w Warszawie. Oddział ten powołany jako Oddział Stołeczny od lat 70-tych używał nazwy Oddział Śródmieście. Obecnie na życzenie działaczy powrócił do tradycyjnej nazwy Oddział Stołeczny PTTK.
1946-1996
Powyżej dolnej krawędzi medalu znajdują się napisy:
ODDZIAŁ
ŚRÓDMIEŚCIE
Medal jednostronny o wymiarach 35/42 mm. wybity z mosiądzu według projektu Włodzimierz Majdewicza. Wykonanie rzemieślnicze. Medal wyemitował Oddział Stołeczny im. Aleksandra Janowskiego.

Opracował Włodzimierz Majdewicz


Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.