Medal pamiątkowy
50 LAT KOMISJI TURYSTYKI PIESZEJ ZG PTTK
1952-2002


Medal ten wydano w 2002 roku w ramach obchodów 50-tej rocznicy powołania KTP ZG PTTK. Na awersie medalu znajduje się portret Oskara Kolberga wraz z datą jego urodzin 1814 i datą śmierci1890. Na rewersie natomiast umieszczono daty 1952-2002 na tle liścia dębu oraz Odznakę Turystyki Pieszej. W części tekstowej od góry znajduje się napis 50 LAT KOMISJI TURYSTYKI PIESZEJ, na dole POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZE.
Medal wykonano w Częstochowie w firmie "Artmedal" w nakładzie 100 egzemplarzy pozłacanych przeznaczonych do wręczenia wraz z dyplomami osobom szczególnie zasłużonym dla popularyzacji turystyki pieszej organizowanej w ramach PTTK.
Medal ma średnicę 70 milimetrów, wykonano go według projektu Włodzimierza Majdewicza. Portret Oskara Kolberga na awersie medalu niestety znacznie odbiega od przedstawionego na projekcie.
Sponsorem medali pamiątkowych wydanych z okazji 50-lecia KTP ZG PTTK był Oddział PTTK w Kaliszu. Pierwsze sześć medali wręczono uroczyście 21 września 2002 roku trakcie 45 Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej w Kaliszu.
30 listopada 2002 roku w siedzibie ZG PTTK odbyła się uroczysta Sesja Jubileuszowa z udziałem Władz Towarzystwa i zasłużonych przedstawicieli kadry turystyki pieszej. W trakcie tego spotkania zaproszonym weteranom wręczono pamiątkowe medale i okolicznościowe dyplomy. Medale i dyplomy otrzymały wyróżniające się szczególną aktywnością w popularyzacji turystyki pieszej ogniwa terenowe.

Opracował Włodzimierz Majdewicz

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.