50-lat Zakładowego Koła PTTK Nr 158 przy
Warszawskim Przedsiębiorstwie Geodezyjnym


Medal pamiątkowy wybity w 2006 roku z okazji uroczystych obchodów 50 rocznicy utworzenia Zakładowego Koła PTTK Nr.158 jednego z aktywniejszych Kół Oddziału Stołecznego PTTK im. Aleksandra Janowskiego działającego od 1956 roku przy Warszawskim Przedsiębiorstwie Geodezyjnym. Medal z tombaku w kształcie prostokąta o wymiarach 64 na 48 milimetrów wykonano w Mennicy Polskiej S.A. według projektu Roberta Kotowicza.
Na awersie przedstawiona została stylizowana panorama Starego Miasta widziana od strony Wisły z centralnie umieszczonym Zamkiem Królewskim. Powyżej panoramy znajduje się szarfa z napisem "VARSOVIA".
W dolnej części logo WPG i znak organizacyjny PTTK. Na rewersie płaszczyznę prostokąta wypełniają napisy:
50 LECIE
KOLA ZAKŁADOWEGO
PTTK NR 158
PRZY WARSZAWSKIM
PRZEDSIEBIORESTWIE
GEODEZYJNYM
CZERWIEC 2006
Medal wydano w unikatowym nakładzie 100 egzemplarzy.
Każdy egzemplarz medalu wyposażono w Certyfikat Mennicy Polskiej.

opracował: Włodzimierz Majdewicz


Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.