50 LAT PTTK W ZAKŁADACH KOMBINATU
KOKSOCHEMICZNEGO "ZABRZE" S.A.


Medal pamiątkowy wydany w 2006 roku z okazji obchodów 50 rocznicy powołania Oddziału PTTK przy Zakładach Kombinatu Koksochemicznego w Zabrzu.W centrum medalu umieszczono znak firmowy Kombinatu Koksochemicznego Zabrze - stylizowany symbol baterii koksowniczej nałożony częściowo na lewa stronę na znak organizacyjnego PTTK Powyżej symboli cyfry 1956 - rok utworzenia Oddziału PTTK w Zabrzu. Poniżej cyfry 2006 - rok jubileuszu Wzdłuż krawędzi medalu biegnie napis
50 LAT PTTK W ZAKŁADACH KOMBINATU
KOKSOCHEMICZNEGO "ZABRZE" S.A.Całą płaszczyznę rewersu wypełnia duży znak organizacyjny Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego.

Autorem projektu medalu był ówczesny Prezes Oddziału PTTK Jan Kuncy. Medal o średnicy 49,5 mm. bity w mosiądzu, oksydowany, w nakładzie 200 egzemplarzy wykonano w Zakładzie Grawerskim Adama Sroki w Krakowie.

Na podstawie informacji uzyskanych od Romualda Cholewy opracował Włodzimierz Majdewicz.

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.