"PTTK W 50-ROCZNICĘ POLSKIEGO WRZEŚNIA"
1939 - 1989

Z końcem 1987 roku KTP ZG PTTK rozpoczęła wstępne przygotowania do zbliżającej się 50 rocznicy wrześniowych zmagań 1939 roku. Ta szczególnie ważna w dziejach Polski rocznica wymagała bardzo starannego przygotowania ze strony organizatorów planowanego przedsięwzięcia. Rocznica dotykała wydarzeń bolesnych i stosunkowo bliskich w perspektywie historycznej. Wydarzenia te wciąż wyzwalały emocjonalne reakcje. Uczestniczyć w nich przed pięćdziesięciu laty było dane naszym bliskim oraz wielu starszym działającym aktualnie w PTTK Kolegom. Odczuwano wagę tej rocznicy i ciążący na podejmujących to trudne zadanie obowiązek, należało dołożyć starań by odkłamać to, co przez lata oficjalna propaganda pokazywała w karykaturalny fałszywy sposób.
Duży nacisk kładziono na maksymalne wykorzystanie możliwości spotkań z uczestnikami wojny 1939 roku. Panowała świadomość że bezpośrednia relacja uczestników wydarzeń historycznych nie może być porównywana z jakimkolwiek innym przekazem .Dążono do zorganizowania jak największej ilości spotkań turystów z weteranami wojny 1939 roku. Szczególną wagę przykładano do tych spotkań, które umożliwiały młodzieży turystycznej bezpośrednie spotkania i rozmowy z żołnierzami września.
W grupie zaangażowanych w powyższe działania członków KTP ZG PTTK istniała świadomość, że ich następcy za kilka lat z naturalnych powodów pozbawieni będą tej szansy, a w najlepszym przypadku możliwości ich będą znacznie skromniejsze. Obchody 50-rocznicy września 1939 roku postanowiono rozszerzyć na dwa lata nadając im wypróbowaną formę ogólnopolskiej akcji różnorodnych imprez pieszych przebiegających pod wspólnym hasłem - "PTTK W 50-ROCZNICĘ POLSKIEGO WRZEŚNIA". Wydano pamiątkową odznakę metalową, zawierającą powyższe hasło. Odznakę ta miała być rodzajem symbolicznej klamry spinającej wszystkie rocznicowe działania komórek turystyki pieszej PTTK.
Organizatorzy imprez w terenie nie musieli czynić starań o wykonanie znaczka rajdowego gdyż te rolę pełniła wydana przez KTP ZG PTTK odznaka. A jej "złota" wydana w nakładzie 50 egzemplarzy wersja przeznaczona była dla wyróżniających się organizatorów rocznicowych imprez pieszych i uroczyście wręczona na podsumowaniu akcji w Kasynie Oficerskim Twierdzy Modlin.
Znamienna i odważna jak na owe czasy była zastosowana w kompozycji plastycznej symbolika. Na kształt tworzony przez zarys granic Polski z przed września 1939 roku nałożono charakterystyczną sylwetkę żołnierskiego orła siedzącego na "tarczy amazonek", głowę orła zdobiła oczywiście korona. Orła z żołnierskiej czapki przedstawiono w dynamicznej "obronnej" postawie.
Odznaka w kolorze złotym dla wyrózniajacych się organizatorów imprezOpracowanie i projekt odznaki Włodzimierz Majdewicz.

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.