Odznaka Turystyczna Ziem Zachodnich
"OTZZ"


Znaczącym wkładem KTP ZG PTTK w obchody milenijne było ustanowienie przeznaczonej dla krajoznawców uprawiających różne rodzaje turystyki okolicznościowej odznaki turystycznej odwołującej się w sposób jednoznaczny do historii, była to "Odznaka Turystyczna Ziem Zachodnich".
Ta cenna inicjatywa Komisji Turystyki Pieszej wybiegała poza środowisko piechurów i ogarniała całe Towarzystwo. W przyszłości podobnych inicjatyw ze strony KTP ZG PTTK było więcej. Jednak ta była pierwsza dlatego warto szczegółowo prześledzić jej przebieg.
"Odznaka Turystyczna Ziem Zachodnich" posiadała trzy stopnie, można było zdobywać ją odbywając wycieczki piesze nizinne i górskie, kajakowe, żeglarskie, rowerowe i motocyklowe.
Trasy wycieczek musiały przebiegać przez tereny ówczesnych województw opolskiego, wrocławskiego, zielonogórskiego, szczecińskiego, koszalińskiego, gdańskiego i olsztyńskiego.
Odznaka funkcjonowała w latach 1959 - 1966, przez czas trwania oficjalnych obchodów Milenium.
Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK dużą wagę przywiązywała do szerokiej popularyzacji "Odznaki Turystycznej Ziem Zachodnich". Z rocznym wyprzedzeniem rozpoczęto przygotowywanie kadry pieszej do nowego zadania. Już w 1958 roku Regulamin odznaki wraz z wytycznymi dotyczącymi jej przyznawania zamieszczony został w Nr.7/58 wydawanego przez KTP ZG "Biuletynu Informacyjnego". Biuletyn ukazywał się regularnie i otrzymywały go Okręgowe Komisje Turystyki Pieszej a za ich pośrednictwem Oddziałowe KTP i Kluby Turystyki Pieszej.
Uczestnicy VI Ogólnopolskiego Rajdu Pieszego który odbywał się w lipcu 1958 roku na terenie Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego z aprobatą przyjęli zamysł wprowadzenia nowej rocznicowej odznaki.
W dniach 2 - 5 października 1958 roku I Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej odbywał się na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego. W programie zajęć zlotowych dwie godziny przeznaczono na zapoznanie uczestników zlotu z regulaminem "Odznaki Turystycznej Ziem Zachodnich", z jego właściwą interpretacją i zasadami jej przyznawania. Obecni na Zlocie przedstawiciele kadry reprezentujący 15 województw przygotowani zostali do popularyzacji i weryfikacji nowej odznaki.
"Zlot wzywa wszystkich Przodowników Turystyki Pieszej do czynnego włączania się w prace związane z obchodami Tysiąclecia, zgodnie z wytycznymi przyjętymi na Zlocie w"Szwajcarce". Z perspektywy kilkudziesięciu lat można stwierdzić, że wiodącym działaniem w ramach obchodów milenijnych podjętych przez KTP ZG PTTK oprócz imprez w terenie była "Odznaka Turystyczna Ziem Zachodnich".
Tematyka ta okazała się na tyle bliska środowisku aktywu pieszego i turystom pieszym, że powracała ona do programu działalności KTP ZG PTTK w następnych latach przy okazji kolejnych rocznic w 1985 i 1995 roku.

Opracował Włodzimierz Majdewicz
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.