Odznaka turystyczno - krajoznawcza
"SZLAKAMI CHWAŁY ORĘŻA POLSKIEGO"

Regulamin Odznaki "SZLAKAMI CHWAŁY ORĘŻA POLSKIEGO" i zasady jej zdobywania opracowano w środowisku krajoznawców skupionych w Komisji Kół Wojskowych Zarządu Głównego PTTK. Po zatwierdzeniu regulaminu przez Prezydium ZG PTTK Odznaka została wybita w Mennicy Państwowej w masowym nakładzie i szeroko rozpropagowana na terenie całego kraju.
Odznaka była interdyscyplinarna celem jej było spopularyzowanie wśród turystów zwłaszcza młodzieży tematyki związanej z walkami zbrojnymi na przestrzeni tysiąclecia.
Dzięki prostym warunkom regulaminowym odznaka ta była stosunkowo łatwa do zdobycia. Weryfikowały ją Oddziały PTTK na terenie całej Polski. Odznakę wybito w metalu, była ona mocowana na stalową szpilkę, mosiądzowana i oksydowana. Wydano dwie nieznacznie różniące się wersje tej odznaki.
Po kilku latach, gdy wyczerpany został cały pojawiła się całkowicie odmienna w rysunku i znacznie słabsza plastycznie wersja tej odznaki.Opracował Włodzimierz Majdewicz


Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.