Odznaka turystyczna
"SZLAKIEM MAZURKA DĄBROWSKIEGO"

W roku 1994 została zainicjowana przez Komisję Turystyki Pieszej ZG PTTK by funkcjonować przez kolejne pięć lat odznaka turystyczna "SZLAKIEM MAZURKA DĄBROWSKIEGO".
Odznakę tę ustanowiono, aby uczcić 200 - rocznicę "Mazurka Dąbrowskiego" - pieśni "Jeszcze Polska nie zginęła" która po raz pierwszy zabrzmiała w 1797 roku a od roku 1927 jest oficjalnym hymnem narodowym.
Odznakę przeznaczono dla wszystkich turystów. Jeden z punktów regulaminu brzmiał następująco "Warunkiem zdobycia odznaki jest odbycie siedmiu wycieczek połączonych ze zwiedzaniem dowolnie wybranych obiektów związanych z postaciami szczególnie zasłużonymi dla sprawy narodowej, walczącymi z bronią w ręku, wybitnych twórców kultury, sztuki, nauki i gospodarki kraju".
Partnerem w tych działaniach okazało się Stowarzyszenie Miłośników Tradycji Mazurka Dąbrowskiego. Zarząd tego Stowarzyszenia w piśmie skierowanym do Zarządu Głównego PTTK wysoko ocenił inicjatywę KTP ZG PTTK. Odznaka Turystyczna PTTK "Szlakiem Mazurka Dąbrowskiego" znalazła się w oficjalnym harmonogramie obchodów 200-lecia Hymnu Narodowego. Patronat nad całością obchodów objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
W wyniku kontaktów Przewodniczącego Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK Wiesława Kargera ze Stowarzyszeniem Miłośników Mazurka Dąbrowskiego promocji odznaki dokonano w szczególnej oprawie. Jako pierwsi odznakami "Szlakiem Mazurka Dąbrowskiego" mogli poszczycić się uczestnicy I Zlotu Młodej Polonii, który odbył się w dniach 5-9.VIII.1992 roku. W zlocie uczestniczyło 156 uczniów przedstawicieli szkół polskich z Wilna, Grodna i Żytomierza oraz grupa młodzieży polskiej z Wielkiej Brytanii. Młodzi Polacy wychowani na obczyźnie, szczególnie ci ze wschodu latami izolowani od ojczystego języka i tradycji z niekłamanym wzruszeniem przyjmowali odznaki zawierające godło narodowe.Opracowanie i projekt odznaki: Włodzimierz MajdewiczPowrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.