"ODZNAKA SZLAKAMI POLSKIEJ JAZDY 1939"

Istotnym elementem zainicjowanej przez Komisję Turystyki Pieszej ZG PTTK "SZLAKAMI POLSKIEGO WRZEŚNIA" było wprowadzenie nowej odznaki turystycznej o charakterze okolicznościowo - krajoznawczym. Regulamin jej zatwierdzony został przez Prezydium ZG PTTK w dniu 29 kwietnia 1988 roku była to "ODZNAKA SZLAKAMI POLSKIEJ JAZDY 1939".
Odznakę poświęcono polskiej kawalerii, formacji wojskowej na trwałe wpisanej w dzieje narodu. Celem odznaki było upamiętnienie działań bojowych kawalerii we wrześniu 1939 roku. Odznakę wydano w dwunastu wersjach odpowiadających dwunastu Brygadom Kawalerii walczącym we wrześniu 1939. Autorem pomysłu tej odznaki i dwunastu wersji jej projektu graficznego był Włodzimierz Majdewicz. Każda z dwunastu odznak oprócz nazwy brygady kawalerii, której była poświęcona, zawierała barwy, czyli proporce wchodzących w jej skład pułków jazdy i dywizjonów artylerii konnej. Załącznik do regulaminu odznaki, zawierał wykaz jednostek wchodzących w skład każdej brygady kawalerii oraz ich pełne tradycyjne nazwy i numery. Znalazł się tam również spis miejscowości związanych historycznie z poszczególnymi jednostkami łącznie z miejscami ich przedwojennego stacjonowania.
Regulamin wraz z pracochłonnym załącznikiem opracowali wspólnie Henryk Tomkiewicz z Włodzimierzem Majdewiczem.
Odznakę przeznaczono dla ogółu turystów i przewidziano dwuletni okres jej zdobywania oraz możliwość weryfikacji na terenie całej Polski. W pierwszym nakładzie wybito 2000 odznak, w związku olbrzymim zainteresowaniem starczyło ich zaledwie na dwa miesiące. Odznaki były wielokrotnie wznawiane i mimo rosnącej ceny spowodowanej gwałtowną inflacją nakład ich doszedł do rekordowej liczby ponad 23 000 egzemplarzy. Pobito wszelkie rekordy popularności tego rodzaju odznak.
Obsługę rzeczową i finansową całej akcji "PTTK w 50 rocznicę POLSKIEGO WRZEŚNIA " w imieniu KTP ZG PTTK przeprowadził Oddział PTTK w Warce. Szczególne zaangażowanie wykazali w tych pracach gwarantując im powodzenie Koledzy Władysław Gwardys i Andrzej Jasiński. Z Warki na teren całej Polski rozsyłane były zamawiane przez Oddziały PTTK i osoby prywatne odznaki zawierające przytoczone wyżej hasło całej akcji oraz odznaki "Szlakami polskiej Jazdy 1939".
W celu możliwie najszerszej popularyzacji regulamin i rysunek odznaki zamieszczono na łamach czasopism "Gościniec", "Stolica" ,"Świat Młodych ", "Słowo Powszechne" oraz w wewnętrznych biuletynach PTTK. Odznaki te wzbudziły duże zainteresowanie w kręgach kombatanckich zwłaszcza wśród weteranów kawalerii i artylerii konnej.
Środowiska kombatanckie wysoko oceniły to przedsięwzięcie KTP ZG PTTK w wyniku czego komplety odznak "Szlakami Polskiej jazdy " zwędrowały do zbiorów Instytutu i Muzeum im.gen. Władysława Sikorskiego w Londynie, do Instytutu im. Józefa Piłsudskiego w Chicago do Muzeum Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie oraz do Muzeum Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu.

Kliknij aby powiększyć - UWAGA: duże pliki!!!!

Opracowanie: Włodzimierz Majdewicz
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.