"SZLAKAMI WALK ARMII KRAJOWEJ 1942-1992"

W roku 1992 Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK wystąpiła z zupełnie nową inicjatywą, w związku z przypadającą właśnie pięćdziesiątą rocznicą powołania Armii Krajowej wydano turystyczną odznakę "SZLAKAMI WALK ARMII KRAJOWEJ 1942- 1992" Celem tego zakrojonego na szeroką skalę przedsięwzięcia było upamiętnienie walk i wszelkich form działalności konspiracyjnej Armii Krajowej oraz jej bezpośrednich poprzedniczek, Służby Zwycięstwu Polski i Związku Walki Zbrojnej.
Dwustopniowa odznaka przeznaczona była dla wszystkich turystów niezależnie od rodzaju uprawianej turystyki, przyznawały ją ogniwa turystyki pieszej na terenie kraju. Warunkiem zdobycia brązowego stopnia odznaki było zwiedzenie pięciu dowolnie wybranych miejsc mających związek z działaniami konspiracyjnymi, akcjami bojowymi, dywersyjnymi i innymi formami walki z okupantem prowadzonej przez Armię Krajową.
Odznakę można było zdobywać od stycznia do końca grudnia 1992 roku. Odznakę w stopniu srebrnym mógł zdobyć posiadacz odznaki brązowej po przebyciu pięciu opracowanych przez siebie lub zespołowo tras wycieczkowych, w ciągu pięciu dni. Trasy te musiały przebiegać przez tereny walk, formowania, szkolenia lub stacjonowania oddziałów Armii Krajowej.
Odznakę "Szlakami walk Armii Krajowej" rozprowadzał w imieniu KTP ZG PTTK Zarząd Oddziału Miejskiego PTTK w Radomiu.(Odznaka A) - dwie wersje metalu

Odznakę skutecznie popularyzowały organizowane na znacznym obszarze kraju rajdy i wycieczki piesze. Z pośród wielu imprez tematycznych zorganizowanych przez komórki terenowe największą pod względem zasięgu i ilości uczestników był Ogólnopolski Indywidualny Rajd "Szlakami męstwa i wierności" zorganizowany wspólnie przez aktyw turystyki pieszej Oddziałów PTTK w Warce i Śródmiejskiego w Warszawie. Zgodnie z przypuszczeniami inicjatorów odznaka spotkała się z żywym zainteresowaniem turystycznej braci została również dostrzeżona i pozytywnie oceniona przez skupiska kombatanckie byłych żołnierzy Armii Krajowej.

(Odznaka B)Projekty odznak i opracowanie tekstu Włodzimierz Majdewicz

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.