Odznaka Turystyczna
"ZIEMIE ZACHODNIE I PÓŁNOCNE 1945 - 1995"


W 1995 roku KTP ZG PTTK zwróciła się do Prezydium ZG PTTK z wnioskiem o zatwierdzenie regulaminu i wzoru nowej odznaki. Była to Odznaka Turystyczna "ZIEMIE ZACHODNIE I PÓŁNOCNE 1945 - 1995". Inicjatywa ta wiązała się z pięćdziesięcioleciem powrotu Ziem Zachodnich i Północnych w roku 1945. Odznakę ustanowiono uwzględniając liczne prośby i głosy przekazywane przez komórki terenowe. Ustanowienie odznaki to również realizacja jednego z wniosków wyłonionych w czasie obrad Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej w Olsztynie w 1994 roku. Inicjatywę poparto również w trakcie obrad Dolnośląskiego Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej w Zamku Czocha w listopadzie 1984 roku. W sprawie wydania odznaki dużym zaangażowaniem wykazał się Dolnośląski Zespół Turystyki Pieszej.
Odznaka była nawiązaniem do ustanowionej przez KTP ZG w 1985 roku "Odznaki 40-lecia powrotu Ziem Zachodnich i Północnych do Macierzy". Podobnie jak jej poprzedniczka odznaka miała zachęcać do uprawiania turystyki na terenach Ziem Zachodnich i Północnych. Odznaka treścią i formą plastyczną nawiązywała do swej poprzedniczki. Autorem projektów plastycznych obu odznak był Włodzimierz Majdewicz. Regulaminy odznak były również bardzo zbliżone. Istotną różnica było nadanie odznace charakteru interdyscyplinarnego.
Odbyte wycieczki można było zaliczać jednocześnie na odznaki turystyki kwalifikowanej odpowiednio do uprawianych dyscyplin turystycznych. Tereny przez które powinny przebiegać trasy wycieczkowe to województwa: elbląskie, gorzowskie, Jeleniogórskie, Legnickie, olsztyńskie, opolskie, słupskie, szczecińskie, wrocławskie i zielonogórskie. Ponadto części województw częstochowskiego, gdańskiego, kaliskiego, katowickiego,leszczyńskiego pilskiego i suwalskiego.
Z uwagi na sytuację finansową PTTK i ograniczone środki, jakie miała w dyspozycji KTP ZG wydanie tej oczekiwanej przez turystów odznaki napotkało znaczne trudności. Pokonano je dzięki zaangażowaniu się finansowemu Zakładowego Oddziału PTTK przy Hucie Miedzi "Głogów" w Żukowicach oraz Spółki "GANT" Legnica-Kraków.
Dystrybutorem odznaki w imieniu KTP ZG PTTK był Oddział PTTK w Jaworze. Odznaka ta została zrealizowana dzięki zaangażowaniu działaczy z Dolnośląskiego Zespołu Turystyki Pieszej pod kierownictwem Kol. Henryka Antkowiaka wieloletniego członka Prezydium Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK.

Opracował W.Majdewicz

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.