Najważniejsze zmiany w najnowszym
(uchwała 120/XVIII/2017 z 6 marca 2017 r.)
Regulaminie Odznak Turystyki Pieszej
w odniesieniu do uprzedniego obowiązującego.  

 1. OTP przyznaje KTP ZG PTTK za pośrednictwem referatów weryfikacyjnych a nie oddziałowych KTP (pkt 3).
 2. Obniżono wiek zdobywających OTP (od popularnej) do 6 lat (pkt 5).
 3. Określona została definicja ciągłości wędrowania (która powinna być zachowana przy wycieczkach wielodniowych) w następujący sposób: miejsce zakończenia wędrówki danego dnia musi być miejscem rozpoczęcia wędrówki dnia następnego, przy codziennej zmianie miejsca noclegu (pkt 13).
 4. Wprowadzono wyjątek od określonej powyżej zasady ciągłości wędrowania dla tras na duże OTP – tam dopuszczone zostały dwa kolejne noclegi w tym samym miejscu dwukrotnie podczas każdej z tras (pkt 35).
 5. Wyrażono zgodę na zaliczenie nadwyżki punktów zdobywanych na Siedmiomilowe buty, popularną i małe OTP na kolejny stopień odznaki lecz nie więcej niż 50 % (pkt 15).
 6. Wprowadzono wymóg podania danych kontaktowych (numer telefonu, adres e-mail) osoby zdobywającej odznakę (pkt 17).
 7. Szczegółowy opis trasy zastępujący poświadczenie PTP, pieczątki z trasy, nie musi już być potwierdzany przez PTP z uprawnieniami na dany teren (pkt 18 in fine).
 8. Dopuszczono jako potwierdzenia przebycia trasy: zdjęcia z trasy, bilety wstępu, cegiełki na renowację obiektu, wydruki GPS (pkt 18).
 9. Z rozdziału II dotyczącego weryfikacji usunięto punkty nie dotyczące weryfikacji OTP a weryfikatu jako takiego (skład i powoływanie TRW).
 10. Z rozdziału III usunięto preambułę dotyczącą Siedmiomilowych Butów, będącą pozostałością po czasie gdy zdobywanie Siedmiomilowych Butów było określone w odrębnym regulaminie.
 11. W punkcie 27 dookreślono, że Siedmiomilowe Buty mogą być zdobywane do 31 grudnia roku w którym dziecko kończy 10 lat.
 12. W rozdziale VI dodano preambułę dotyczącą szczególnego charakteru dużych OTP (pkt 34).
 13. Zrezygnowano z obowiązku opiniowania tras (dawniej nazywanych szlakami) przez PTP z uprawnieniami na dany rejon (pkt 35).
 14. Wykreślono obowiązek dołączania znaczków na przesyłkę zwrotną przy weryfikacji dużych OTP i Za wytrwałość w TP (pkt 39 i 49).
 15. Zrezygnowano z obowiązku opiniowania opisów szlaków (obecnie dokumentacji tras) przez PTP z uprawnieniami na dany rejon (pkt 35).
 16. Dodano możliwość zdobycia dużej srebrnej OTP zdobywcom Miłośnika OWRP w stopniu starszym brązowym (18 ukończonych OWRP) bez konieczności tworzenia dokumentacji przebytych tras (pkt 40).
  Zmiany w wykazie miejsc i miejscowości punktowanych na OTP.
 1. Dolnośląskie - 5 pkt. dodano: Chojnów, Grodziec, Kamieniec Ząbkowicki, Przemków;
 2. Lubelskie – 10 pkt. Włodawa przeniesiona z 5 pkt., 5 pkt. dodano: Bełżec, Kozłówka;
 3. Lubuskie – 5 pkt. dodano: Kostrzyn, Łęknica;
 4. Łódzkie – 5 pkt. dodano: Inowłódz, Przedbórz;
 5. Małopolskie – Ojców i Pieskowa Skała zostały rozdzielone i zakwalifikowane do 5 pkt.;
 6. Mazowieckie – 10 pkt. Warka i Węgrów awansowały z 5 pkt., 5 pkt. dodano Korczew i Wyszogród, Czersk i Góra Kalwaria zostały rozdzielone;
 7. Opolskie – 15 pkt. Prudnik awansował z 5 pkt., 5 pkt. dodano Krasiejów;
 8. Podkarpackie – 20 pkt. Przemyśl awansował z 15 pkt., 15 pkt. Krosno awans z 10 pkt., 5 pkt. Radruż i Horyniec-Zdrój zostały rozdzielone;
 9. Śląskie – 10 pkt. Zabrze z 5 pkt., 5 pkt. dodano Rudy Śląskie, Koniaków i Istebną rozdzielono;
 10. Warmińsko-Mazurskie – 10 pkt. Kętrzyn awans z 5 pkt., 5 pkt. dodano Gierłoż, Gołdap, Górowo Iławeckie, Krosno, Olecko, Grunwald spadł z 10 pkt.;
 11. Zachodniopomorskie – 5 pkt. dodano Kołbacz.
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP ZG PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.